Sökning: "narkomaner"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet narkomaner.

 1. 1. Från aktiv narkoman till aktiv hjälpare : En kvalitativ studie om sex individers väg till och bibehållande av ett nyktert liv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ani Msryan; Mika Erksell Norman; [2016]
  Nyckelord :substance abuse; process of change; sobriety; maintain; Transtheoretical model; Missbruk; nykterhet; bibehålla; förändringsprocess; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur individer tagit sig ut ett drogmissbruk och hur de håller sig nyktra. För att uppnå detta har det genomförts kvalitativa intervjuer med personer som själva identifierar sig som nyktra narkomaner. LÄS MER

 2. 2. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk av substanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m. som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritisk granskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Andlighet och sociala stödets betydelse för att sluta med narkotika : Upplevelser om 12 stegsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Annsofie Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Folkhälsa; 12 stegsprogrammet; intervju; erfarenhet; anonyma narkomaner;

  Sammanfattning : Karlsson. A (2015). Importance of spirituality and social support for quitting narcotics - Experiences of the12 step program. Bachelor thesis in Public Health science. LÄS MER

 4. 4. Tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper : - En systematisk integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maja Bronner; Lina Costyson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en systematisk litteraturöversikt som omfattar både tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Syftet med studien är att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare. LÄS MER

 5. 5. "Tomrummet, det finns inte kvar. Det är fullt nu" : En kvalitativ studie om att bryta sitt missbruk och upplevelsen av drogfrihet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jeårg Lindqvist; Simon Sabo; [2014]
  Nyckelord :Tillfrisknande; drogfrihet; missbruk.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap om hur det är att leva i missbruk och vad det är som gör att missbrukaren vill bli drogfri. Vidare vill uppsatsen undersöka och skapa en förståelse för vad det är som hjälper missbrukarna att förbli drogfria. LÄS MER