Sökning: "narkomaner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet narkomaner.

 1. 1. Vem är Gud? : En antropologisk studie om hur begreppet Gud används i Anonyma Narkomaner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Alma Hedin; [2020]
  Nyckelord :Religiösa ord; religiösa symboler; passageriter; sekulära ritualer; sekulära grupper; Anonyma Narkomaner; tolvstegsprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur och varför begreppet Gud kontinuerligt används inom självhjälpsprogrammet Anonyma Narkomaner. Syftet med studien är att undersöka hur icke- religiösa människor tolkar och förhåller sig till religiösa ord och symboler. LÄS MER

 2. 2. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 3. 3. Den mellanmänskliga betydelsen - i brukarstyrda självhjälpsmöten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Terése Björk; Pernilla Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Anonyma narkomaner; Beroende; Förståelse; Grupprocesser; Intervjuer; Personal Construct Theory; Socialkonstruktivism; Tillfrisknande; Upplevelse; Återhämtning; Addiction; experience; Group processes; Interviews; Narcotics Anonymous; Personal Construct Theory; Recovery; social constructivism; Understanding;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att avtäcka de element som upplevs betydelsefulla för den enskilda individen i en återhämtningsprocess från beroende, i relation till deltagandet av NA-möten. Som bakgrund till studien presenteras en redogörelse för olika definitioner av beroendeproblematiken samt återhämtning, tillfrisknande, tolvstegsprogrammet och Anonyma Narkomaner. LÄS MER

 4. 4. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk avsubstanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m.som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritiskgranskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Från aktiv narkoman till aktiv hjälpare : En kvalitativ studie om sex individers väg till och bibehållande av ett nyktert liv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ani Msryan; Mika Erksell Norman; [2016]
  Nyckelord :substance abuse; process of change; sobriety; maintain; Transtheoretical model; Missbruk; nykterhet; bibehålla; förändringsprocess; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur individer tagit sig ut ett drogmissbruk och hur de håller sig nyktra. För att uppnå detta har det genomförts kvalitativa intervjuer med personer som själva identifierar sig som nyktra narkomaner. LÄS MER