Sökning: "narkomaner"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet narkomaner.

 1. 1. Från aktiv narkoman till aktiv hjälpare : En kvalitativ studie om sex individers väg till och bibehållande av ett nyktert liv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ani Msryan; Mika Erksell Norman; [2016]
  Nyckelord :substance abuse; process of change; sobriety; maintain; Transtheoretical model; Missbruk; nykterhet; bibehålla; förändringsprocess; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur individer tagit sig ut ett drogmissbruk och hur de håller sig nyktra. För att uppnå detta har det genomförts kvalitativa intervjuer med personer som själva identifierar sig som nyktra narkomaner. LÄS MER

 2. 2. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk av substanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m. som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritisk granskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Andlighet och sociala stödets betydelse för att sluta med narkotika : Upplevelser om 12 stegsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Annsofie Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Folkhälsa; 12 stegsprogrammet; intervju; erfarenhet; anonyma narkomaner;

  Sammanfattning : Karlsson. A (2015). Importance of spirituality and social support for quitting narcotics - Experiences of the12 step program. Bachelor thesis in Public Health science. LÄS MER

 4. 4. Vändpunktsprocesser – sociala relationers betydelse

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Birgitta Andersson Rexmo; Agneta Bergsten; [2009-04-29]
  Nyckelord :vändpunktsprocesser; narkomanvård; familjevård; Fuchs Ebaugh; exitteori; missbruk; vändpunkt;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att fördjupa kunskapen om hur vändpunktsprocesser gestaltat sig för människor som har erfarenhet av att tagit sig ur en problematisk livsföring, de flesta med missbruksproblem. Vi vill söka vad dessa personer ser som vändpunkter. LÄS MER

 5. 5. I samhällets skugga : En etnologisk studie av makt, hierarki och status i den narkomana kulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martin Persson; [2005]
  Nyckelord :Cultural anthropology; social status; makt; droger; narkotika; narkotikamissbruk; drogmissbruk; narkomaner; subkulturer; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER