Sökning: "narkotika"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet narkotika.

 1. 1. Svensk Beroendevård : Ett brukarperspektiv

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Tauberman; [2022]
  Nyckelord :omvårdnad; beroendevård; substansbrukssyndrom; brukarperspektiv; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det sedan år 1988 olagligt att bruka narkotika, vilket kan leda till att personer med substansbrukssyndrom har svårare att söka vård och hjälp vid behov. Samtidigt ska den svenska beroendevården anpassas efter individen som är i behov och vården ska bygga på respekt för den sökande. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer för framgång imissbruksbehandling. En intervjustudie. : En intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emilia Bolmehag; Daniella Elenvik Mansour; [2022]
  Nyckelord :Addiction; alcohol; drugs; external factors; internal factors; narcotics; treatment; Alkohol; behandling; beroende; droger; inre faktorer; missbruk; narkotika; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Konsumtionen av både alkohol och narkotika orsakar idag stora folkhälsoproblem och står för en betydande del av sjukdomsbördan i Sverige. Sverige har idag en hög dödlighet och det är mer vanligt än ovanligt att personer efter behandling återfaller. LÄS MER

 3. 3. Straffbart eller inte? : en kvalitativ studie om socialsekreterare inom missbruk- och beroendes resonemang kring innehållet i debatten gällande avkriminalisering av narkotika för eget bruk

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mikaela Larsson Ahlqvist; Abbe Laali; [2022]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; Missbruk; Debatt; Stigmatisering; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lägesbilden i Gullviksborg med särskilt fokus på öppen droghandel : - En analys utifrån PANDA-modellen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mathilda Erman; Julia Lagerstam; Maria Winnberg; [2022]
  Nyckelord :open drug trade; juvenile; littering; community safety; PANDA; öppen droghandel; ungdomsgäng; nedskräpning; trygghetsskapande arbete; PANDA;

  Sammanfattning : Öppen droghandel har sedan tidigare varit ett känt problem globalt och under senare år har det även börjat att uppmärksammas i Sverige. Den öppna droghandeln tenderar att återfinnas i områden som klassas som särskilt utsatta, där den socioekonomiska statusen är låg och där kriminella har en stor inverkan på området. LÄS MER

 5. 5. De två omfattande narkotikamarknaderna : - Hur förhåller sig cannabissmugglingen och cannabisanvändningen till varandra?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Alma Grgic; Louise Chan; Manar Badran; [2022]
  Nyckelord :Usage; Seizure; Cannabis; Demand; Drugs; Smuggling; Användning; Beslag; Cannabis; Efterfrågan; Narkotika; Smuggling;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikamarknaden är mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Majoriteten av cannabisen som konsumeras i Sverige är insmugglad och är den substans som brukas mest globalt. Trots Covid-19 pandemin med tillhörande restriktioner, har både användningen och smugglingen varit fortsatt hög. LÄS MER