Sökning: "narkotika"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet narkotika.

 1. 1. Hur långtgående är rehabiliteringsansvaret beroende på sjukdom? - Skillnaden på rehabilitering för narkotika- och alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Patrik Ceder; [2021]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; narkotika; alkohol; rehabiliteringsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker skillnaden hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är vid olika beroendesjukdomar. I huvudsak berörs alkohol- och narkotikaberoende av sjukdomskaraktär och ett fokus ligger på när rehabiliteringsansvaret avslutas. LÄS MER

 2. 2. ”Alkohol kan man ta i rimliga mängder. Det kan du inte med exempelvis kokain”. En kvantitativ enkätstudie om unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Dolk; Frida Bertilsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :attityder; berusningsmedel; genus; unga vuxna;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar undersöka unga vuxnas attityder till olika berusningsmedel, samt att undersöka om attityderna skiljer sig åt beroende på könsidentitet. Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel ser ut, samt att undersöka och reflektera över vad som kan ha format och påverkat dessa attityder. LÄS MER

 3. 3. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 4. 4. "Man kommer aldrig att kunna tvinga en människa att bli nykter eller drogfri." : En studie om socialsekreterares förhållningssätt och agerande vid övervägande av tvångslagstiftningen LVM i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Fridh; Felicia Lind; [2020]
  Nyckelord :Tvångsvård; socialsekreterare; narkotika; alkohol; professionella bedömningar; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase the understanding of the social secretary’s individual professional judgments in accordance with the compulsory legislation Law (1988: 870) on the care of addicts in certain cases. The study wants to show how social secretary’s perceive if there are various factors that influence judgments. LÄS MER

 5. 5. Narkotikasmuggling och narkotikabrott - när bör konsumtion ske?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Lishajko; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att brottet narkotikasmuggling ska anses fullbordat måste en gärningsperson passera någon av landets tullkontroller utan att anmäla sin medhavda narkotika. Vid en fullbordad narkotikasmuggling kan sägas att gäringspersonen även per automatik begår narkotikabrott, åtminstone i form av innehav, då denne har narkotikan i sin besittning på svenskt territorium. LÄS MER