Sökning: "narkotika"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet narkotika.

 1. 1. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
  Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om ett rent folk : En uppsats om Sveriges oomkullrunkeliga narkotikapolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Medelberg; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; Svensk politik; Folkhemmet; Narkotika; Knark; Nils Bejerot;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Narkotikapolitik och dödlighet : En diskursanalys av debatten kring svensk narkotikapolitik i tryckt media under januari-april 2021

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Olsson; Lisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapoltik; narkotika- och läkemedelsrelaterad dödlighet; diskurs- och WPR-analys; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys med syfte att analysera hur svensk narkotikapolitik framställs diskursivt och hur problemrepresentationen ser ut i svensk dagspress. Tidningsartiklarna är hämtade från både rikstäckande media och lokal dagspress. I analysen har två framträdande diskurser kunnat urskönjas. LÄS MER

 4. 4. Stöd och hjälp till anhöriga - vårdnadshavare till barn med substansbruk : En studie av vad som är verksamt i behandlingsgrupper för anhöriga

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Gylling; [2021]
  Nyckelord :Groups for co-dependent; Co-dependent treatment; Substance abuse; Treatment dependence and CRAFT.; Anhöriggrupp; Behandling medberoende; Behandling anhöriga; Missbruk beroende och CRAFT.;

  Sammanfattning : Det beräknas att ca 36 % av Sveriges befolkning påverkas negativt av någon i deras närhet som antingen dricker för mycket alkohol eller brukar narkotika (Sundin & Landberg et al., 2018). De närmaste anhöriga, det vill säga familjen, är de som lider mest av deras anhörigas missbruk/beroende/substansbruk. LÄS MER

 5. 5. Högdalens bibliotek som mötesplats : En studie om trygghet med utgångspunkt i besökares och personals upplevelser

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Hazanov; Sara Elfström; [2021]
  Nyckelord :Library; disturbances of order; crime; safety; security; situational crime prevention; CPTED; meeting plac; Bibliotek; ordningsstörning; brott; trygghet; säkerhet; situationell prevention; CPTED; mötesplats;

  Sammanfattning : Lack of safety is a problem in many public places in society, including libraries, where disturbances of order and crime are common problems. Perhaps, many people experience the library as a quiet and safe place, without quarrels, vandalism, violence, theft, or harassment, yet all these are recurring problems in libraries. LÄS MER