Sökning: "narration analys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden narration analys.

 1. 1. Skönlitteratur bidrar till historiemedvetandet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Bentzen; [2019]
  Nyckelord :grundskola; historiedidaktik; historiemedvetande; intervju; narration; pedagog; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Inom historiedidaktiken är narrationen återkommande inslag och flera författare menar att narrationer i form av skönlitteratur är ett sätt att utveckla historiemedvetandet hos eleven. Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från intervjuer av pedagoger på en grundskola i Malmö, belysa pedagogers användning av skönlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i historieundervisningen och undersöka om deras arbete med skönlitteratur kan bidra till utveckling av elevens historiemedvetande. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER

 3. 3. Krigets slut - en självbiografis början : En retorisk analys av ethos och val av persona i Morgan Allings självbiografi Kriget är slut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Strand Nellie; [2018]
  Nyckelord :Morgan Alling; Kriget är slut; autobiography; writing the self; rhetoric; self-representation; ethos; persona; stress-resilient children.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how ethos and choice of persona are used for self-representation in the autobiography Kriget är slut (2010) by Morgan Alling. The essay uses theories of self-representation in accordance with Aristotle and Roger D. Cherry, among others. LÄS MER

 4. 4. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 5. 5. ”MEN JAG ÄR VUXEN! säger Leni. Det syns kanske inte, men det känns.” : En litteratursociologisk studie om hur samhälleliga normer och värderingar samt syn på barn och barndom, gestaltas i ett urval av bilderböcker.  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Tiselius; [2018]
  Nyckelord :the sociology of literature; childhood; picture book analysis.; litteratursociologi; bilderboksanalys; barnsyn; barndom.;

  Sammanfattning : Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, written between 2010-2018. LÄS MER