Sökning: "narrativ analys film"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden narrativ analys film.

 1. 1. Sjukt kul med kärlek : Psykisk och fysisk sjukdom i 2010-talets romantiska komedier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Holm; [2019]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Genre; Romantisk komedi; Sjukdom.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Psykisk och fysisk sjukdom är ett tema som under 2010-talet har dykt upp i ett flertal romantiska komedier. Studien utgår från denna motsägelsefulla förteelse. LÄS MER

 2. 2. Hur form följer funktion i titelsekvenser : En semiotisk analys av förtexter i framtidsfilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ludwig Mattsson; [2019]
  Nyckelord :film; titelsekvens; förtext; sci-fi; framtidsfilm; design; semiotik; tecken; typografi;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning på ämnet förtexter, speciellt inte i film som utspelar sig i framtiden. Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys som använder sig av de begrepp semiotiken medför i tolkandet av tecken. LÄS MER

 3. 3. Tecknets roll i visuellt narrativ : En semiotisk analys av tangosekvensen i Moulin Rouge!

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amadeus Lindberg; Samuel Österlund; [2019]
  Nyckelord :Semiotik; Visuellt Narrativ; Moulin Rouge!; Analys;

  Sammanfattning : Baz Luhrmanns kontroversialla musikal Moulin Rouge! är på grund av dess blanding mellan Hollywood och Bollywood fylld av visuell attraktion. Denna visuella attraktion i samband med termen visuellt narrativ, som fått ett ökat intresse inom filmbranschen, skapar ett intresse att undersöka hur denna film använder visuellt narrativ för att berätta en berättelse och genom detta skapa en större förståelse kring visuellt narrativ. LÄS MER

 4. 4. C.S. LewisKung Caspian och skeppet Gryningen –En komparativ studie mellan boken och filmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Narnia; C.S. Lewis; comparative analysis; movie; book; adaption; education; Narnia; C.S. Lewis; komparativ analys; film; bok; adaption; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen och filmen med samma namn för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan båda medierna. En narrativ analys och en komparativ analys har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Den Komponerade Berättelsen : En analys av filmmusikkompositören Devonté Hynes narrativa förmåga i filmen Palo Alto (2013)

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Gustaf Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Filmmusik; filmkomposition; narrativ musik; filmmusikanalys; Palo Alto; Devonté Hynes;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar filmkompositionen av Devonté Hynes i filmen Palo Alto och hur den fungerar i ett narrativt syfte. Filmen ligger i fokus som analysgrund och andra teorier bygger på tidigare litteratur och forskning om ämnet. LÄS MER