Sökning: "narrativ analys retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden narrativ analys retorik.

 1. 1. Jesus går på vattnet : Vad händer med bibelberättelsen när den återberättas för barn?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Johanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnbibel; Jesus går på vattnet; Matt 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh 6:16-21; Barnens bibel; Barnbibeln; De yngstas bibel; Barnbiblar;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. LÄS MER

 2. 2. ”Run you bastards! I’m coming for you all!” : En narrativ och processretorisk analys av Tomb Raider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Christoffer Wahlsten; [2016]
  Nyckelord :Procedural Rhetoric; Rhetoric; Video Games; Narrative Analysis; Tomb Raider; Lara Croft; Ludology; Characterization; Ludonarrative Dissonance; PC Games; Female Characters; Processretorik; retorik; TV-spel; narrativ analys; Tomb Raider; Lara Croft; ludologi; karaktärisering; ludonarrativ dissonans; datorspel; kvinnliga karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sig – med utgångspunkt i en analys av spelet Tomb Raider (2013) – an frågan om hur karakterisering genomförs inom interaktiva dataspel. Wahlsten väljer att använda sig dels av Sonja K Foss metod för narrativ analys, dels av Ian Bogosts procedurala retorik för att visa hur karaktären Lara Croft konstrueras under loppet av spelet. LÄS MER

 3. 3. Våldsretoriska Berättelser : En retorisk analys av Daeshs digitala propagandaskrift Dabiq

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amer Sarsour; [2016]
  Nyckelord :Propaganda; Daesh; ISIS; narrativ; retorik; martyr; krigare; metaforer; argumentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den tredje våldtäkten : En narrativ analys av fyra friande våldtäktsdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Kaiser Barnes; [2014]
  Nyckelord :Narrativ analys; textanalys; domskäl; våldtäktsdom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors berättelser gör motstånd mot den politiska maktens definition av begreppet utanförskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Kronman; [2012]
  Nyckelord :berättelser; narrativ metod; kvinnor; postkolonial feminism; standardberättelsens makt; utanförskap;

  Sammanfattning : Begreppet utanförskap har hörts i den politiska debatten sedan 2006 då den borgerliga Alliansregeringen lanserade termen för att prata om människor utan arbete. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska den politiska diskursen kring begreppet utanförskap i mötet med kvinnors berättelser från ett så kallat utanförskapsområde. LÄS MER