Sökning: "narrativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade orden narrativ analys.

 1. 1. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 2. 2. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 3. 3. Identitet och försoning : En narrativ analys av hur försoningsprocessen samt relationen mellan identitet och försoning i Rwanda efter folkmordet 1994 gestaltas i Netflix-serien Black Earth Rising (2018)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Sjödén; [2022]
  Nyckelord :Identitet; Försoning; Black Earth Rising 2018 ; Rwanda; Postkolonialism; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda 1994 framställs i Netflix-serien Black Earth Rising (2018) samt hur relationen mellan identitet och försoning gestaltas. De identitetsmarkörer som behandlas är hutu/tutsi samt västerländsk/afrikan. LÄS MER

 4. 4. Data som nerv : Hur teknologin Internet of Things formar projektet Över sundet och dess deltagandeprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexandra Hvalgren; [2022]
  Nyckelord :IoT; digital konst; deltagande konst; medskapande processer; Helsingborgs stad; Helsingör kommun; Catch; Healthy Mind Tech; H22; While Loops; samtida konst; Öresund.;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka hur deltagande processer med inslag av teknologin Internet of Things (IoT) formar den samtida konsten. Detta genom en fallstudie av projektet Över sundet. Som metod används deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer, då författaren är en av projektets processledare och curators. LÄS MER

 5. 5. Sagan om villkorstrappan : en narrativ analys av nyhetsmediers rapportering om polisens flaggförbud på Studenternas IP 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carl Andreasson; Nils Larsson; [2022]
  Nyckelord :villkorstrappan; football supporters; football fans; news media; sports journalism; hooliganism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper examines how five news media magazines in Sweden, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Upsala Nya Tidning and Svenska Dagbladet, tell the story of how and when the Swedish police decided to ban flags at Uppsala football club IK Sirius home stadium Studenternas IP in September 2021. Qualitative method was used to examine and analyze 25 articles from a perspective of narrative theory and framing theory. LÄS MER