Sökning: "narrativ genre"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden narrativ genre.

 1. 1. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Verklighet eller ren illusion? : Sanningen bakom mysteriet med Operaspöket i Gaston Lerouxs Le Fantôme de l'Opéra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faction; Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faktion;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att fastställa huruvida Gaston Lerouxs gotiska roman Le Fantôme de l’Opéra även skulle kunna klassas som en del av faktionsgenren och, i så fall, vilken typ av faktion den skulle vara. För att möta syftet bygger studien på ett antal faktionsteorier från olika författare och litteraturvetare. LÄS MER

 3. 3. Hjältar och skurkar : En retoriskt förankrad narrativ analys av Dokument inifrån: Vaccinkrigarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ronja Malm; Moa Nilsen; [2021]
  Nyckelord :Vaccin; dokumentär; journalisterna; antivaccinrörelsen; experter;

  Sammanfattning : The vaccine issue is on the agenda and is widely discussed in the public debate. The reason is the ongoing corona pandemic which has led some people to refuse vaccination while others have been patiently waiting for their turn to receive their vaccination dose and it is clear that the topic divides the population into three different groups; pro- vaccine, anti-vaccine and those who have doubts about the issue. LÄS MER

 4. 4. Från papper till filmduk : En multimodal kritisk diskursanalys med fokus på närläsning av En man som heter Ove i två medieformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Tonlycke Palmqvist; Malin Karlbrink; [2021]
  Nyckelord :Adaptation; MCDA; narrativ; roman; film; manlighet; En man som heter Ove;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras berättartekniken i romanen En man som heter Ove (2012)skriven av Fredrik Backman samt i filmadaptationen En man som heter Ove (2015),regisserad och manusförfattad av Hannes Holm. Vi analyserar även centralaförändringar dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Audionarratologi Inom Spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Lukas Normell; Marcus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Audionarrotology; Text-based video game; Sound effects; Sound design; Voice-over design; Narrative; Twine; Audionarratologi; Textbaserat spel; Ljudeffekter; Ljuddesign; Voice-over design; Narrativ; Twine.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir underhållningen mer digital, det blir allt mer vanligt att lyssna på en ljudbok istället för att läsa själv. Eftersom spelindustrin är en av de populäraste formerna av underhållning idag ville vi undersöka hur man kan använda sig av audionarrotologi inom spel. LÄS MER