Sökning: "narrativ identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden narrativ identitet.

 1. 1. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 2. 2. "They were only slaves" : konstruerandet av “vi och dom” i Prinsen av Egypten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Klara Gustavsson; Judith Lennartsson; [2020]
  Nyckelord :”vi och dom -konstruktioner; vi och dom; populärkultur; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur “vi” och “dom” konstrueras, porträtteras och värderas i filmen Prinsen av Egypten (1998). I uppsatsen analyseras hur ett system av visuella och audiella tecken, tillsammans med varandra och i kombination med filmens narrativ skapar föreställningar och värden som kommuniceras till publiken. LÄS MER

 3. 3. Vem är det här för ställe? : Plats och identitet i perifera tätorten Vålberg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; [2020]
  Nyckelord :Place; place identity; Vålberg; rural; globalization; Plats; platsidentitet; Vålberg; landsbygd; globalisering;

  Sammanfattning : Plats är ett centralt och omtvistat begrepp inom geografin. Det är inte bara en fråga om fysisk lokalitet, utan platser förknippas med olika meningar och känslor och fungerar även som del av mänsklig identitet. LÄS MER

 4. 4. "Man är olika liksom. Och man ska få ha rätt att få vara sig själv" : En narrativ studie om personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Victoria Åberg; Beatrice Önell; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk diagnos; ADHD; Identitet; Livshistoria; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur det är att leva med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur personer hanterar olika situationer i livet. Studien intresserar sig även för hur personernas identitet har skapats i samspel med andra. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv i rekonstruktion : En fallstudie om bevarande och återskapande av kulturarv i Nyhamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Sundström; [2020]
  Nyckelord :bevarande; återskapande; kulturarv; hamnomvandling; socialkonstruktuvism; industriarv;

  Sammanfattning : En av de viktigaste uppgifterna för samtida stadsplanering är omvandlingen av 1900-talets industri- och hamnområden. När hamnområden omvandlas från platser för produktion till moderna bostadsområden förändras platsens karaktär och struktur drastiskt. LÄS MER