Sökning: "narrativanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet narrativanalys.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 3. 3. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 4. 4. The Dark Side of Gymnastics : A Narrative Analysis of Fear, Injury and the Tales of a Gymnast-Coach Dyad

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Coping; Narrative analysis; Experience; Sport Psychology; Coping; Narrativanalys; upplevelser;

  Sammanfattning : Gymnastics is a sport with a high risk of injury. The constant risk of injury leads to many opportunities for a gymnast to experience fear. Little is known about how gymnasts experience fear and how coaches perceive gymnasts' fear. LÄS MER

 5. 5. Präglad av det förflutna : Berättade minnen av folkmord och brott mot mänskligheten

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Naima Grossman; [2021]
  Nyckelord :memory; remembrance; narrative; genocide; crimes against humanity; minne; hågkomst; berättande; narrativ; folkmord; brott mot mänskligheten;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur minnen av folkmord och brott mot mänskligheten artikuleras, förvaltas och kommer till uttryck. Traumatiska erfarenheter av folkmord och brott mot mänskligheten gör avtryck på en människas minne och minnena traderas och ärvs över generationsgränser. LÄS MER