Sökning: "narrativanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet narrativanalys.

 1. 1. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER

 2. 2. SKAM En undersökning av det transmediala narrativets effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Riddarhaage; [2018]
  Nyckelord :SKAM; transmedialt narrativ; sociala medier; visuell retorik; diskurs;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att skapa förståelse för hur det sociala mediet Instagram påverkar det huvudsakliga narrativet i det transmediala projektet SKAM (2015–2017) och hur det påverkar dess publik utifrån en diskursanalys. Detta genom en narrativanalys kombinerat med teorier kring visuell retorik för att kunna applicera en jämförelseanalys mellan de olika medierna. LÄS MER

 3. 3. "Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Löfsten Oscarsson; Alice Ekman Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sexuell identitet stereotyper normbrytande avvikande skam hegemonisk maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. LÄS MER

 4. 4. ”Who cares about us brown people?” - En narrativanalys av den kanadensiska ursprungsbefolkningens egna berättelser om polisiärt våld och diskriminering mot inhemska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellinor Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Canada; indigenous; women; police; violence; power; sexual abuse; intersectionality; narrative analysis; life stories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to visualize the oppression against indigenous women and girls in Canada, using an intersectional perspective with focus on the race, gender and nation. This is done through a narrative analysis of the Canadian indigenous peoples own stories of police violence and discrimination against indigenous women and girls. LÄS MER

 5. 5. Den franska och europeiska identitetskrisen - En narrativanalys av Emmanuel Macrons respektive Marine Le Pens politiska tal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Julia Löfvenberg; [2018]
  Nyckelord :Emmanuel Macron; Marine Le Pen; nationalism; EU; narrative: European Studies; Europastudier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, both France and the European Union were shaken in both the societal and the political plane by the grand influx of migrants who migrated across the European borders. Ever since, the gap between the EU optimists and the right populists has grown. LÄS MER