Sökning: "narrative advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden narrative advertising.

 1. 1. Trovärdig marknadsföring för en lat generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Malteson; Malin Terne Försund; [2019]
  Nyckelord :trovärdighet; marknadsföring; storytelling; CSM; millennials; reklam;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. LÄS MER

 2. 2. Att locka till blodgivning - En studie i GeBlods visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Celeste Hodgdon; [2018]
  Nyckelord :visuell kommunikation; information; reklam; blodgivning; bildanalys; visuell retorik; färgteori; utsnitt;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka den visuella kommunikationen i ett urval av GeBlods bilder för att förstå dels vilka visuellt retoriska element som används och dels hur GeBlod hanterar utmaningen att kombinera information med reklam. Materialet omfattar sex bilder som analyseras med hjälp av teorier inom visuell retorik, färg, form och typografi. LÄS MER

 3. 3. Visuellt narrativ i spelmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Beatrice Malmborg; Sebastian Ruther; [2018]
  Nyckelord :Narrative; Visual Storytelling; Visual styles; Games; Narrativ; Visuellt berättande; Visuella stilar; Spel;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbetet handlar om visuella stilar och utseende i spelmiljö och hur detta kan påverka narrativet i ett spel. För att undersöka vår frågeställning har vi tittat på hur narrativ förmedlas i text, film och reklam, och hur samma metoder kan tillämpas i för att berätta med hjälp av spelmiljö. LÄS MER

 4. 4. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER

 5. 5. "Där livet händer" : En kvalitativ innehållsanalys av IKEAs reklamfilmer ”Där livet händer” ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iliriana Maqedonci; Maria Svedenman; [2018]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; familjestruktur; narrativ; IKEA; Goffman;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur olika könsroller och familjestrukturer representeras i reklamfilmer ur IKEAs kampanj Där livet händer. Studien syftar även till att undersöka om innehållet i reklamfilmerna bryter eller förstärker de normer som finns i samhället. Specifikt studeras innehållet ur fyra reklamfilmer från deras kampanj. LÄS MER