Sökning: "narrative analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1535 uppsatser innehållade orden narrative analysis.

 1. 1. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : SammandragDenna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER

 3. 3. THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN POLICY IDENTITY - A case study of EU enlargement to the Western Balkans

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina O’Brien; [2021-08-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Key EU actors’ discourse in relation to other external actors in the EU enlargement process of theWestern Balkans is analysed. The analysis is undertaken in order to gain insights into the EU’s current foreign policy identity. LÄS MER

 4. 4. A LANGUAGE THAT MATTERS – Viewing the Women, Peace and Security agenda through an intersectional lens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Razi Ullah Sara; [2021-07-20]
  Nyckelord :Women; Peace and Security; intersectionality; conflict; National Action Plans; Sweden; Finland; Bosnia and Herzegovina; Serbia; Lebanon; Jordan; Liberia; Democratic Republic of Congo; conflict-related sexual violence; refugees;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the Women, Peace and Security agenda is intersectional in its approach to women. This study contributes to previous research regarding gendered security and peace and conflict studies. LÄS MER

 5. 5. Measuring innovation project performance - a holistic study of current practices and implications in Swedish large-sized companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Martinsson; Madeleine Hammarstrand; [2021-07-08]
  Nyckelord :Innovation project performance measurement; Innovation metrics; Innovation projects; Measuring innovation; Innovation measurement challenges;

  Sammanfattning : The field of innovation has gained increased attention in later years. As an enhancement forgrowth, innovation is of high importance for companies to pursue in order to stay competitive. LÄS MER