Sökning: "narrative disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden narrative disclosure.

 1. 1. The non- straightforward link between anti-corruption and CSR-reporting : A study assessing the quality of CSR disclosure regarding anti-corruption of four Swedish banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Blom; Alexandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; anti-corruption; money laundry; corruption; CONI model; Consolidated Narrative Interrogation Model; GRI; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

  Sammanfattning : In 2019, the two Swedish banks Swedbank and SEB was involved in what has been called one of the largest money laundry scandals. Money laundering is a critical sustainability issue for banks since their operations enable money from corrupt activities to be laundered into the financial system, hence diverts resources from education and health services. LÄS MER

 2. 2. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Nyckelord :Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Sammanfattning : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. LÄS MER

 3. 3. Love and Pride in the times of DOMA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Faith James; [2019]
  Nyckelord :Everyday Political Resistance; Disclosure Practices; Resistance Narratives; Children of SSA parents; Queer LGBTQIA Families; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative study explores the ways children of same-sex attracted (SSA) parents engage in everyday political resistance. Poststructuralism, Queer Theory, Intersectionality, and theoretical notions of resistance and politicization of identities are foundations of this work. LÄS MER

 4. 4. Determinants of Disclosure Quality: A study of environmental liability disclosures

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Hallgren; Julia Johansson; [2016-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar : Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large Cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Pettersson; Linda Tidell; [2016]
  Nyckelord :Annual report; narrative reporting; FLPD; dividend policy; forward-looking performance disclosure; Large Cap; content analysis; Årsredovisning; narrativ rapportering; FLPD; utdelningspolicy; framtidsorienterad lönsamhetsinformation; Large Cap; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. LÄS MER