Sökning: "narrative methods"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden narrative methods.

 1. 1. The invocation of X

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Bothén; [2019-07-15]
  Nyckelord :Textil; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textiles, history, cross stitch, embroidery, samplers.... LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 3. 3. (RE)ASSEMBLING INTEGRATION : Swedish for Truck Drivers as a Context for Integrating

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kayla Van Cleave; [2019]
  Nyckelord :integration; actor-network theory; driver-car; community of practice;

  Sammanfattning : ‘Integration’ is often referred to in Swedish policy documents and analyzed by measures of effectivity and structural adjustment, assuming acculturation and essentialization of populations. This thesis explores how integration is practiced and defined within the context of professional adult education for newly arrived immigrants. LÄS MER

 4. 4. A systematic review of health problemsfollowing tsunamis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Tina Toufani; [2019]
  Nyckelord :Tsunami; health problem; health facility; medical response; systematic review.;

  Sammanfattning : Asystematic review of health problems following tsunamis Introduction: Tsunamis are sudden onset disasters with substantial impact on human health. Toidentify the relationship between tsunamis and health problems, the evidence must besystematically reviewed. Through this, health care response can be planned accordingly. LÄS MER

 5. 5. Game mechanics, Role play, and Narrative - Critically learning values through games

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Öhman; [2019]
  Nyckelord :Role-playing games; Simulation; Narratology; Game-based learning; Convention of the Rights of the Child; Table top role-playing games; Immersion;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Parliament decided to make the UN Convention on the Rights of the Child a civil law, which will be implemented in the year 2020. The consequences of the decision are not unproblematic. LÄS MER