Sökning: "narrative teori"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden narrative teori.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. Från traditionell till digital personalutbildning : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av traditionella och digitala personalutbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tobias Karringer; Emil Nordin; [2021]
  Nyckelord :staff training; traditional; digital; experience; employees; education; personalutbildning; traditionell; digital; upplevelse; medarbetare; utbildning;

  Sammanfattning : Personalen är en av organisationens främsta resurser och personalutbildning är en viktig aspekt för bibehållen konkurrenskraft och kompetens. Med den digitalisering som sker av arbetsplatsen, lockar digitala personalutbildningar organisationer med löfte om lägre kostnader och lättare tillgänglighet. LÄS MER

 3. 3. Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie Antman; [2021]
  Nyckelord :Ideella organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 - Full eller modifierad retroaktiv tillämpning? En studie om standardens effekter och faktorer bakom företags val av övergångsmetod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Baeza; Vendela Barth; Felicia Sonesson; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; intäktsredovisning; retroaktiv övergångsmetod; redovisningsstandard; effekter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: IFRS 15 - Full or Modified Retrospective Application? A study of the standard’s effects and the factors behind companies’ choice of transition method. Seminar date: June 2nd, 2021 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points (ECTS) Authors: Julia Baeza, Vendela Barth and Felicia Sonesson Advisor: Kristina Artsberg Key words: IFRS 15, revenue recognition, retrospective transition method, accounting standard, effects. LÄS MER

 5. 5. Samtycke och sexuell subjektivitet : En narrativ analys av tjejers bloggberättelser av upplevelser av sexuellt våld

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mira Horovitz; [2021]
  Nyckelord :sexuellt våld; tjejer kvinnor; heterosexualitet; performativitet; feminisktisk fenomenologi; bloggberättelser; narrativ analys; subjektspositioner; sexuell subjektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tjejer berättar om erfarenheter av sexuellt våld. Det empiriska materialet består av bloggberättelser av anonyma författare som uppger att de är i åldern 14-25 år. Materialet har analyserats med hjälp av en narrativ analys. LÄS MER