Sökning: "narrativstudie"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet narrativstudie.

 1. 1. Samverkan mellan huvudmännen fungerar inte - en narrativstudie av samverkanspolicyer i vården av personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nikki de Boer; [2019]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; huvudmän; policy; psykisk funktionsnedsättning; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how policies, on different levels in Skåne, formulate the coordination of tasks towards persons with mental disabilities and compound needs. The study is performed with a narrative approach, both as an instrument for analysis and method, in combination with policy theory. LÄS MER

 2. 2. ”I was anxious to keep her in ignorance” : - berättarperspektiv och makt i Emily Brontës Wuthering Heights

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteraturFilosofiska fakulteten

  Författare :John Edström; [2014]
  Nyckelord :wuthering heights; emily brontë; heathcliff; catherine linton; nelly dean; mr lockwood; narratology; narrative; narrative study; narrator; narrative voice; power; relations; homosocial desire; wuthering heights; emily brontë; heathcliff; catherine linton; nelly dean; mr lockwood; narratologi; narrativstudie; narrativ; makt; maktanalys; relationer; relationsanalys; homosocialitet; homosociala band; berättarperspektiv; berättarröst; berättare; berättaranalys; brontësystrarna;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för och undersöker berättarperspektiv och maktrelationer i Emily Brontës roman Wuthering Heights. På vilket sätt läsaren tar del av romanens komplexa berättande, om det är samma berättare genom hela romanen eller om det skiftar, vilka maktrelationer som existerar mellan romangestalterna och förhållanden mellan makt och berättarperspektiv undersöks genom analys av verket. LÄS MER

 3. 3. Att knarka på sex : En narrativstudie om fenomenet sexberoende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Eva Martinsson; Nina Visén; [2013]
  Nyckelord :sexberoende; missbruk; erkännande;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en kandidatuppsats skriven för institutionen socialt arbete på Södertörns högskola. Undersökningen inriktar sig på ämnet sexberoende som idag är ett fenomen som inte används i samma kontext som andra beroenden tillexempel alkoholism. LÄS MER

 4. 4. -Inget rop på hjälp : En narrativstudie om självdestruktivt beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Steffi Geisler; [2009]
  Nyckelord :Non-suicidal self-injury; self-destructive behavior; self mutilation; narrative research; Självdestruktivtbeteende; självskadebeteende; yttre påverkansfaktorer; narrativstudie;

  Sammanfattning : Studien handlar om självskadebeteende. Syftet med undersökningen var att få reda på vilka yttre faktorer som påverkade tre unga tjejer att börja skada sig själva. LÄS MER