Sökning: "narrativt"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet narrativt.

 1. 1. ”I framtiden kanske det kommer. Jag blir som svensk.” : En studie om narrativa identiteter och språkutveckling hos fyra eritreaner på sfi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Martina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Identity; second language education; narrative; repertoire; language practices; race; identitet; etnopoetisk metod; repertoar; språkpraktiker; makt; narrativ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra sfi-studerande (svenska för invandrare) av eritreanskt ursprung upplever sin egen språk- och identitetsutveckling genom sina egna livsberättelser. Materialet har insamlats via djupintervjuer och ett fokusgruppsamtal, transkriberats enligt etnopoetisk metod och sedan analyserats utifrån ett etnografiskt-narrativt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Arnald; Karin Funegård; Lovisa Johansson; Malin Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Greta Thunberg; Massmedia; Framställningar och Diskursanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. LÄS MER

 3. 3. Där livet händer - how storytelling is used to convey a message

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nina Björkmyr; Mira Ketzénius; [2019]
  Nyckelord :IKEA; Storytelling; Narrativ transport; Där livet händer;

  Sammanfattning : Med en vision att skapa en bättre vardag för de många människorna är IKEA idag en av världens största varumärken inom heminredning. Med hjälp av storytelling kan ett företag förmedla vilka kärnvärden de har. IKEA tillämpar storytelling genom reklamkampanjen Där livet händer, med syfte att beröra målgruppen 19-49 år. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 5. 5. "Men nu insåg jag hur stor påverkan min pappa och hans missbruk hade på mig" - En narrativt inriktad studie om hur vuxna berättar om sin uppväxt med en alkoholmissbrukande förälder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Nordmark; Elvira Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Family structure; relations; alcoholic parents; misuse alcohol; affect children.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine adult’s stories about their childhood with an alcohol- abusing parent. The focus was to see how the storyteller describes his upbringing and relationship with his parent. LÄS MER