Sökning: "narrativt"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet narrativt.

 1. 1. "Men nu insåg jag hur stor påverkan min pappa och hans missbruk hade på mig" - En narrativt inriktad studie om hur vuxna berättar om sin uppväxt med en alkoholmissbrukande förälder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Nordmark; Elvira Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Family structure; relations; alcoholic parents; misuse alcohol; affect children.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine adult’s stories about their childhood with an alcohol- abusing parent. The focus was to see how the storyteller describes his upbringing and relationship with his parent. LÄS MER

 2. 2. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 3. 3. Att behöva få en andra chans i livet : En kvalitativ studie i samband med hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Strålman; Theresia Englund; [2018]
  Nyckelord :experiences; hearttransplantation; patients; quality of life; support; livskvalité; patienter; självbiografier; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en folksjukdom och hjärttransplantation är den enda långvariga behandlingen. Sjuksköterskors omvårdnadskunnande handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos patienten för att stärka livskvalitén. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse i samband med en hjärttransplantation. LÄS MER

 4. 4. Berättelser som bryter barriärer? En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett narrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filippa Olsson; Fanny Richter; [2018]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; interkulturell reklam; berättelser; kulturell mångfald; stereotyper; fördomar; etnocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med narrativt skrivande för elever med Autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Jarnström; Ingela Hedlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar kring hur elever med autismspektrumtillstånd påverkas av sin diagnos i skapandet av berättande text inom ämnet svenska. TeoriI denna undersökning används de specialpedagogiska perspektiven som teorianknytning tillsammans med vår forskningsöversikt. LÄS MER