Sökning: "narrativt"

Visar resultat 11 - 15 av 129 uppsatser innehållade ordet narrativt.

 1. 11. Utmärkande drag i Akira Kurosawas filmskapande : Teman, Rörelse och Väder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Kurosawa; Väder; Natur; Rörelse; Tema; Humanism; Samuraj; Neoformalism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsens är att belysa Akira Kurosawas unika färdigheter och utmärkande drag som filmskapare, vilket adresseras i tre frågeställningar: Vilka återkommande narrativa teman finns representerade i Kurosawas filmproduktion, och hur presenteras dessa i tre utvalda filmer? Hur använder sig regissören stilistiskt och filmtekniskt av rörelse i de tre filmerna? Hur tar sig väder och andra naturfenomen uttryck i de tre filmerna och vilken funktion har de där? Filmerna som analyseras är Drunken Angel (Yoidore tenshi/Den berusade ängeln, 1948), Stray Dog (Nora inu/ Revolvern, 1949) och The Hidden Fortress (Kakushi toride no san akunin/ Den vilda flykten, 1958). Analysen utgår från det neoformalistiska tillvägagångsätt som David Bordwell och Kristin Thompson beskriver. LÄS MER

 2. 12. "Det finns så mycket att säga, men vem ska man säga det till?" : Framgångsfaktorer för sent anlända ungdomar under och efter gymnasiets introduktionsutbildning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Katarina Harnesk; Sofia Johansson Ehn; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; introduktionsutbildning; framgångsfaktorer; nyanlända ungdomar; skolerfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om sent anlända gymnasieungdomars erfarenhet av sin introducerande utbildning i Sverige och undersöka vilka faktorer de själva lyfter fram som avgörande för deras framgångar. Vi har med hjälp av narrativt inriktade intervjuer undersökt 10 ungdomars erfarenheter av mötet med det svenska skolsystemet, hur de mottogs på introduktionsutbildningen och hur de på kort tid lyckades genomföra studierna och ta sig vidare in på ett nationellt gymnasieprogram. LÄS MER

 3. 13. Där livet händer - how storytelling is used to convey a message

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nina Björkmyr; Mira Ketzénius; [2019]
  Nyckelord :IKEA; Storytelling; Narrativ transport; Där livet händer;

  Sammanfattning : Med en vision att skapa en bättre vardag för de många människorna är IKEA idag en av världens största varumärken inom heminredning. Med hjälp av storytelling kan ett företag förmedla vilka kärnvärden de har. IKEA tillämpar storytelling genom reklamkampanjen Där livet händer, med syfte att beröra målgruppen 19-49 år. LÄS MER

 4. 14. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 5. 15. Tror du att farmor har krympt? : En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Skilla Glaslilja; Hanna Kvick; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; berättande texter; boksamtal; grundlärare; läsförståelse; lässtrategier; lärare; mellanstadiet; narrativt skrivande; skrivstrategier; skönlitteratur; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. LÄS MER