Sökning: "nasalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet nasalitet.

 1. 1. Undersökning av artikulation, nasalitet och förståelighet hos 16- och 19-åringar födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Helmrot; Sandra Klintberg; [2015-07-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; artikulation; nasalitet; förståelighet; longitudinell.; isolated cleft palate; articulation; nasality; intelligibility; longitudinal;

  Sammanfattning : This study highlights the differences in articulation, nasality and intelligibility between twenty 16-year-olds and thirteen 19-year-olds born with isolated cleft palate and control groups. The test groups are compared in a longitudinal perspective and based on earlier evaluations of velopharyngeal impairment. LÄS MER

 2. 2. SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE– en normering och bedömning av svenska 10-åringars tal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Elin Littorin; Clara Holmén; [2013]
  Nyckelord :SVANTE; artikulation; nasalitet; artikulationsavvikelse; klangavvikelse; talbedömning; normering;

  Sammanfattning : SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE, är ett perceptuellt test avsett för bedömning av artikulation och nasalitet hos individer med talavvikelser relaterade till strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. Syftet med föreliggande studie var att göra en normering av SVANTE i åldersgruppen 10 år. LÄS MER

 3. 3. Nasaleringsvärde för Nasometer hos svensktalande 13- och 18-åringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Magdalena Birgersson; Christel Norberg; [2013]
  Nyckelord :Nasometer; nasalance; nasality; normative scores; gender; Nasometer; nasalance; nasaleringsvärde; nasalitet; normalvärde; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund Nasometer är ett datorbaserat instrument som procentuellt mäter andel ljudenergi som vid tal kommer ut via näsan. Nasometern är det främst använda instrumentet vid instrumentell nasalitetsbedömning. I användningen av Nasometer behövs normalvärden från personer med typisk resonansutveckling. LÄS MER

 4. 4. Talutvecklingen hos barn med unilateral läpp-, käk- och gomspalt opererade med tidig tvåstegsslutning : En longitudinell studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Anna Fransson; Anna Philipsson; [2013]
  Nyckelord :Logopedi;

  Sammanfattning : BakgrundAvvikelser i artikulation och nasalitet är kännetecknande för talet hos barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG). Det råder i dagsläget ingen konsensus kring vilken operationsteknik och -tidpunkt som ger bäst förutsättningar för talutvecklingen och få studier har utvärderat talutvecklingen hos personer med LKG longitudinellt. LÄS MER

 5. 5. Pole-zero modelling of speech for use in nasality based speaker recognition.

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.); KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Rickard Norlander; Máté Szekér; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis we performed a comparison betweendifferent methods of fitting pole-zero filters to data, andtheir usefulness for nasality-based speaker recognition inparticular. It is believed that nasality has low intra-speakervariation and high inter-speaker variation, and that polezerofilters are good at capturing the nasal characteristics. LÄS MER