Sökning: "nation brand"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden nation brand.

 1. 1. The use of branding Strategies within Swedish Craft Brewing

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Charlie Magnusson; Emelie Carlsson Apelqvist; Theodor Göthberg; [2020]
  Nyckelord :Brand Strategy; Craft Breweries; Brand Identity Prism; Keller’s Brand Equity Model; Sweden.;

  Sammanfattning : Branding strategies is an important theme in business research. The purpose of the study was to explore how the growing industry of craft brewing are using branding strategies in order to strengthen their brand. The study was based on the theory of Kapferer’s brand identity prism and Keller’s Brand Equity model. LÄS MER

 2. 2. DEN SVENSKA NATIONSIDENTITETENS RENÄSSANS I CORONAS TECKEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Theresia Wästerberg; Louise Svensson; [2020]
  Nyckelord :Nation; nation branding; nation brand; national identity; case study; content analysis; rhetorical analysis; nationsvarumärkning; nationsvarumärke; nationsidentitet; fallstudie; innehållsanalys; retorisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi med hjälp av retoriska verktyg som stilfigurer, Toulmins argumentationsmodell samt argumentativa grundbegrepp genomfört en deskriptiv redogörelse för vilka retoriska element som Statsminister Stefan Löfvens “Tal till nationen” innehåller. Dessa har vi disponerat efter dispositio och därefter analyserat utifrån en prisma av teorier om nationen och nationsidentitet. LÄS MER

 3. 3. Tulips, cheese and bikes? : Constructing the Netherlands through nation branding on the website Holland.com

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anne lot Gerritsen; [2019]
  Nyckelord :Nation branding; Holland brand; Holland.com; The Netherlands; Critical Discourse Analysis; National Identity; Ideology;

  Sammanfattning : In the globalized world of today, more and more countries are constructing themselves as authentic and unique in order to attract potential tourists. Nation branding is being used as a tool to commodify the country. LÄS MER

 4. 4. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 5. 5. Branding Our Roots : A study about the use of country of origin in international business

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Roope Kyttälä; Ekku Leivonen; [2019]
  Nyckelord :branding; COO; country of origin; marketing; marketing communication; nation branding; nation brand; brand positioning; business development;

  Sammanfattning : It has been showed that COO of product has an effect on consumers purchase decisions. Companies are trying to find ways to differentiate their brands from those of their competitors. In many cases the use of COO is considered difficult and is not understood to the level where it would add to the brand value of those companies. LÄS MER