Sökning: "national exam"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden national exam.

 1. 1. Får Gud godkänt i biologi? : En jämförelse av resultat på nationella prov i biologi mellan skolor med kopplingar till religiösa organisationer och övriga skolor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB); Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Palmqvist; Desirée Sjöström; [2021]
  Nyckelord :waldorfskolor; antroposofi; skolor med religiös anknytning; konfessionella friskolor; nationella prov; kunskapssyn; biologi;

  Sammanfattning : Föräldrar har enligt europakonventionen rätt att välja en utbildning åt sina barn som är i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse, vilket är grunden för waldorfskolor och konfessionella friskolor i Sverige. Trots att undervisningen i sådana skolor enligt skollagen ska vara ickekonfessionell har dessa skolor ibland anklagats för att bedriva religiös indoktrinering. LÄS MER

 2. 2. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
  Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. Automatically Generate Questions for National Examinations in English Reading Comprehension

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victoria Hendered; August Jönsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years the amount of research in automatically generated questions (AQG) have been on the rise. AQG can be applied to many different fields where one such field is education. The Swedish national test (Nationella provet) is a nation wide test in Sweden that can take 1,5 to 2 years to create. LÄS MER

 4. 4. Att organisera brukares självbestämmande : En undersökning av utvecklingsrådet i Region Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Angelina Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Brukarinflytande; implementering; samverkan;

  Sammanfattning : Very much of the knowledge about patients nursing and care is located to the the patient or people related to the patient. The Swedish government has identified this problem in a national rapport and every region is responsible to implement a strategy or model to increase participation from affected patients. LÄS MER

 5. 5. Godkänt betyg i matematik 2b : Utveckling av ett utbildningsmaterial för att eleven ska klara av nationella provet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Furkan-Sami Kocak; [2020]
  Nyckelord :Educational material; national test; mathematic 2b; self-confidence; motivation; Utbildningsmaterial; nationella provet; matematik 2b; självförtroende; motivation;

  Sammanfattning : Sverige har under flera år fått svaga resultat i matematik i flera olika internationella undersökningar. Under min VFU-erfarenhet på ett gymnasium var matematik 2b en stor utmaning där cirka 83% av alla elever som skrev nationella provet år 2019 fick betyget F. LÄS MER