Sökning: "national romanticism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden national romanticism.

 1. 1. ARKITEKTEN ERNST TORULF Ett västsvenskt perspektiv på det tidiga 1900-talets svenska arkitektur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2020-08-18]
  Nyckelord :Swedish architecture; National romanticism; Nordic classicism; functionalism; early 1900’s; Gothenburg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 60 hpAvancerad nivå2019:32.... LÄS MER

 2. 2. Byggnadskultur och nationsbygge Arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :johan häggblom; [2019-09-09]
  Nyckelord :nationalromantik; byggnadstradition; typritningar; Ålands ungdomsförbund;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hpAvancerad nivå2019:23.... LÄS MER

 3. 3. Reisen am Rande des Heimischen : Schwedische Romantiker auf Reisen in Deutschland und die Bilder Schwedens in deutschen Reiseberichten 1800–1828

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Viking Peterson; [2018]
  Nyckelord :Reisebericht; Imagologie; Intertextualität; Fremdbilder; Selbstbilder; Deutschland; Schweden; Arndt; Romantik; reseskildring; Atterbom; Arndt; Livijn; Geijer;

  Sammanfattning : This thesis examines the images of Germany and Sweden in several travelogues during a period of approximately thirty years (1800–1828). The objective is to analyse German and Swedish travelogues and their descriptions of the respective neighbouring country to view how the relationship between the two countries was perceived. LÄS MER

 4. 4. Fritiofs Saga : Från Esaias Tegnérs diktverk till Elfrida Andrées och Selma Lagerlöfs opera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Magnus Krüger Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Esaias Tegnér; Elfrida Andrée; Selma Lagerlöf; Fritiofs Saga; female composers; opera national romanticism composers; Sweden; Esaias Tegnér; Elfrida Andrée; Selma Lagerlöf; Fritiofs Saga; kvinnliga kompositörer; opera; nationalromantiska kompositörer; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera vad som har hänt med diktverket Frithiofs Saga av Esaias Tegnérs, när det har omarbetats till fullängdsoperan Fritiofs Saga av Elfrida Andrée och Selma Lagerlöf, vilken i sin tur komprimerats till ett konsertframträdande på en timme, som gavs i Karlstad av Wermland Opera 2013. Här har det undersökts vilka olika narrativ som har skapats i dessa två bearbetningar, där en huvudfråga har varit att undersöka om representationen av kvinnligt och manligt har förändrats längs med vägen. LÄS MER

 5. 5. Decolonising Literature : Exclusionary Practices and Writing to Resist/Re-Exist

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Stephanie Johansson; [2018]
  Nyckelord :decolonising; literary studies; English literature; American literature; canons; macro-narrative; grand narratives; close reading; narrative analysis; postcolonial theory; decolonial theory; canonisation; Romanticism; othering; nation-state; national identity; publishing industry;

  Sammanfattning : This thesis examines elements of the conceptualization of literature within literary studies and literary production in a UK context, considering the concept of exclusionary practices based on the negligence of intersectional categories of identity such as race, gender, class, sexuality, etc., in the practice of understanding and interpreting literature. LÄS MER