Sökning: "nationalekonomi examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nationalekonomi examensarbete.

 1. 1. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER

 2. 2. Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Browall; Klara Bristedt; [2017]
  Nyckelord :Minimilön; Minimilönebett; Sysselsättning; Integration; Fixed Effect Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad. Seminariedatum: 2017-05-29 Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall Handledare: Martin Nordin Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. Finansmarknadens spådamer - En studie i aktieanalytikernas riktkurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Fellesson; Axel Schennings; [2017]
  Nyckelord :Riktkurs; aktieanalytiker; banker; OMXS30 och finansiella marknader; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finansmarknadens spådamer – En studie i aktieanalytikers riktkurser Kurs: NEKH02 Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå, ekonomie kandidatprogrammet Författare: Axel Schennings och Mattias Fellesson Handledare: Birger Nilsson Bakgrund: Handeln med aktier omsätter stora summor pengar dagligen, världen över. Aktiemarknaden är volatil till sin natur och att kunna spå in i marknadens framtid är en förmåga som är värd stora pengar för investerare som vill tjäna pengar. LÄS MER

 4. 4. Valutariskhantering - En studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lidén; Hampus Asphage; [2013]
  Nyckelord :Valutarisk; Små och medelstora företag; Valutariskhantering; Valutasäkring; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag Seminariedatum: 2013 – 01 – 15 Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Adam Lidén, Hampus Asphage Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedging Syfte: Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk. Metod: Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in relevant data från svenska företag och sedan utföra statistiska beräkningar för att se huruvida volatiliteten i nyckeltal skiljer sig åt mellan de företag som hanterar sin valutarisk kontra de som inte gör det. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensen från lågpriskedjorna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mia Quarfood; [2013]
  Nyckelord :Lågpriskedjor; svenska livsmedelsmarknaden; ICA; priskrig; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Konkurrensen från lågpriskedjorna Seminariedatum: 2013-06-04 Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Mia Quarfood Handledare: Joakim Gullstrand Nyckelord: Lågpriskedjor, svenska livsmedelsmarknaden, ICA, priskrig Syfte: Att undersöka huruvida lågpriskedjor sätter press på ICA-butiker att sänka sina priser. Teoretiskt ramverk: Teorier kring anpassande prissättning, oligopolmarknader, priskrig och lågpriskedjornas effekter diskuteras. LÄS MER