Sökning: "nationalekonomi stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nationalekonomi stockholms universitet.

 1. 1. Vem flyger egentligen? En kartläggning av samband mellan socioekonomiska faktorer och flygresvanor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ylva Gilljam; Jennie Nyberg; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en sektor där utsläppen fortsätter öka, och det kommer inom de närmsta åren bli viktigt att begränsa dessa utsläpp för att uppfylla såväl nationella som internationella klimatmål. Det enda sättet att minska utsläppen på den nivå som krävs är att minska flygresandet. LÄS MER

 2. 2. Matchningen på arbetsmarknaden : Regional matchningseffektivitet med hänsyn till agglomerationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emil Pilhage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om det finns arbetsmarknadsmässiga fördelar för tätbefolkade områden genom att behandla matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån ett paneldata för Sveriges 21 län över tidsperioden 2007–2018 studeras sambandet mellan arbetslöshet och vakanser för Stockholms-, Skåne-, Blekinge- och Norrbottens län med hänsyn till agglomerationseffekter. LÄS MER

 3. 3. Samhällsekonomiska effekter av vinterväghållning för gående. : En kostnads- nyttoanalys av vinterväghållning och gångtrafikanters singelolyckor i Stockholms stad.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Angelina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Pedestrian; accidents; cost benefit analysis; winter; snow; Stockholm; injury; municipality; maintenance; Fotgängare; olyckor; kostnads- nyttoanalys; vinter; snö; Stockholm; skada; kommun; vinterväghållning; fallolyckor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Amorteringskravets initiala effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Tobias Båvall; Viktor Forsström; [2017]
  Nyckelord :Swedish amortization requirement; housing market; Amorteringskrav; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I juni 2016 införde Finansinspektionen, i samtycke med regeringen, ett amorteringskrav för nya bolån med avsikten att minska de svenska hushållens skuldsättning. Syftet med uppsatsen är att analysera den effekt amorteringskravet har haft på bostadspriser inom den svenska marknaden för bostadsrätter. LÄS MER

 5. 5. Finns det en prisbubbla på bostadsmarknaden i Stockholm och/eller Göteborg? : En empirisk studie på bostadsprisernas utveckling i Stockholm och Göteborg under perioden 1994-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Backlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om huruvida det finns en prisbubbla på Stockholms- ochGöteborgs bostadsmarknad under perioden 1994-2014 och om det eventuellt kommeruppstå en prisbubbla i framtiden. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden under perioden 1994-2014 analyseras med hjälp av en empirisk studie, där ett flertal fundamentala faktorer förklarar prisutvecklingen påbostadspriserna i Stockholm och Göteborg. LÄS MER