Sökning: "nationalekonomi stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden nationalekonomi stockholms universitet.

 1. 1. Införande av ett vaccinationsprogram mot fästingburen encefalit (TBE) i Stockholms län : En probabilistisk Markovmodell

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Ellen Moberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utföra kostnadseffektivitetsanalyser för att undersöka om ett införande av ett allmänt vaccinationsprogram mot TBE i Stockholms län är kostnadseffektivt men en kostnadseffektivitetsanalys utförs även ur ett sjukvårdsperspektiv. Dessutom utförs en probabilistisk känslighetsanalys för att studera hur osäkerheten i parametrarna i modellen påverkar resultatet. LÄS MER

 2. 2. Vem flyger egentligen? En kartläggning av samband mellan socioekonomiska faktorer och flygresvanor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ylva Gilljam; Jennie Nyberg; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en sektor där utsläppen fortsätter öka, och det kommer inom de närmsta åren bli viktigt att begränsa dessa utsläpp för att uppfylla såväl nationella som internationella klimatmål. Det enda sättet att minska utsläppen på den nivå som krävs är att minska flygresandet. LÄS MER

 3. 3. Matchningen på arbetsmarknaden : Regional matchningseffektivitet med hänsyn till agglomerationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emil Pilhage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om det finns arbetsmarknadsmässiga fördelar för tätbefolkade områden genom att behandla matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån ett paneldata för Sveriges 21 län över tidsperioden 2007–2018 studeras sambandet mellan arbetslöshet och vakanser för Stockholms-, Skåne-, Blekinge- och Norrbottens län med hänsyn till agglomerationseffekter. LÄS MER

 4. 4. Samhällsekonomiska effekter av vinterväghållning för gående. : En kostnads- nyttoanalys av vinterväghållning och gångtrafikanters singelolyckor i Stockholms stad.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Angelina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Pedestrian; accidents; cost benefit analysis; winter; snow; Stockholm; injury; municipality; maintenance; Fotgängare; olyckor; kostnads- nyttoanalys; vinter; snö; Stockholm; skada; kommun; vinterväghållning; fallolyckor;

  Sammanfattning : Gångtrafikanters singelolyckor är Stockholms i särklass vanligaste trafikolycka och bland orsakerna till olyckorna beror en majoritet på dålig snöröjning eller halkbekämpning. Kommunen antar därför att samhällskostnaderna är höga och för att kunna prioritera vinterväghållningen behöver anmälningar om halkolyckor studeras samt jämföras med olycksstatistiken. LÄS MER

 5. 5. Amorteringskravets initiala effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Tobias Båvall; Viktor Forsström; [2017]
  Nyckelord :Swedish amortization requirement; housing market; Amorteringskrav; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I juni 2016 införde Finansinspektionen, i samtycke med regeringen, ett amorteringskrav för nya bolån med avsikten att minska de svenska hushållens skuldsättning. Syftet med uppsatsen är att analysera den effekt amorteringskravet har haft på bostadspriser inom den svenska marknaden för bostadsrätter. LÄS MER