Sökning: "nationalism sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden nationalism sverige.

 1. 1. Egypten - Det märkvärdigaste land på jordytan: En komparation mellan Michael Enemans och Johan Hedenborgs skildringar om Egyptens monument och befolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Oskar Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reseskildringar; Travel; Resa; Journey; Egypt; Egypten; Sweden; Sverige; Monuments; Monument; Pyramids; Pyramiderna; Sfinx; Sphinx; Medelhavet; Mediterranean; 1700-talet; 1800-talet; 18th century; 19th century; Michael Eneman; Johan Hedenborg; Vetenskapsmän; Scientists; Kopter; Copts; Globalhistoria; Global microhistory; Mikrohistoria; Ghobrial; Hermeneutik; Lutheran orthodoxy; Luthersk ortodoxi; Priest; Doctor; Kulturmöten; 18th century imperialism; Imperialism; New imperialism; Ottoman egypt; Colonial Egypt; British Egypt; French Egypt; Bibel; Sarkofag; Astrologi; Astrology; Gravplats; Grave; Travelogue; Muslim; Christian; Kättersk; Heresy; Kristen; Kristendom; Orientalism; Orienten; Church; Kyrka; Utbildning; Prästämbete; Ursprungsbefolkning; Native people; Hedniskt; Heathen; Ancient; Antiken; Framstegstanken; Romantik; Upplysningen; Enlightenment; Linné; Systema naturae; Antropologi; Antrophology; Biology; Language; Språk; Lingvistik; Linguistics; Avgudande; Pharao; Farao; Nilen; The nile; Stars; Stjärntecken; Hieroglyfer; Hieroglyphs; Mystisk; Teologi; Komparation; Religion; Guldålder; Känslor; Nationalism; Stormaktstiden; Karoliner; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Egypt - The most remarkable land on earth: A comparison between Michael Eneman and Johan Hedenborg's descriptions of Egypt's monuments and population”. Egypt has throughout the ages always intrigued people, tempting their curiosity to explore and witness the old monuments. LÄS MER

 2. 2. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tomas Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. LÄS MER

 3. 3. Manifestering av nationalism i svensk press : En kritisk diskursanalys om uppfattningar och attidyder om nationalism i svensk press 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Randhav Thornström Ernesto; [2020]
  Nyckelord :Media; Nationalism; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Det politiska klimatet i Europa har de senaste åren blivit allt mer konservativt och det går idag att läsa hur den liberala demokratin på sina håll utmanas av icke-liberala samt konservativa ideologier. Nationalism är ett fenomen med förankring till historiska processer vilka bygger på komplexa uppfattningar om folket, nationen och tillhörigheten. LÄS MER

 4. 4. “Ett leve för Sverige, vårt älskade fosterland”. En studie om hur den svenska monarkin väver in makt, genus och sexualitet i en nationell identitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefina Bäck; [2020]
  Nyckelord :marriage; the King; disciplinary power; banal nationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to examine how marriage is weaved into the Swedish national identity in national speeches held by King Carl XVI Gustaf of Sweden and how one could understand it through the monarchy's disciplinary power. The study has been inspired by a number of theories about gender, sexuality, power and nationalism. LÄS MER

 5. 5. Från en stor svensk till en stor stenstorpare : En undersökning av historiebruket kring Gustaf Dalén mellan åren 1931–2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Albin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Gustaf; Dalén; historiebruk; historiedidaktik; historiekultur;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate the use of history of the inventor and Nobel prize winner Gustaf Dalén between the years 1931–2020. The survey answers the question why Dalén has gone from being regarded as one of Sweden's most important people to being of local importance. LÄS MER