Sökning: "nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade ordet nationalism.

 1. 1. “¿Como le podi poner doblaje chileno a una comedia argentina? este doblaje es mas rasca que peruano con visos”. Ideologías lingüísticas en redes sociales en Chile.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alberto Burgos Uribe; [2019-02-21]
  Nyckelord :spanska; Ideología lingüística; Chile; Twitter; YouTube; Purismo; Estandarización; Nacionalismo; Clasismo; Chauvinismo; Argentina;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to use social networks to analyze the linguistic ideologies ofChileans. In order to carry out this investigation the present work used as corpus, commentsthat different users have left in relation to the dubbing of the Argentine soap opera Esperanzamía to the Chilean colloquial dialect. LÄS MER

 2. 2. Arkeologi som Nationalism: Den dolda Politiken.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Andersson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Nationalism; Birka; Great Zimbabwe; Teotihuacán; Mexiko. Unesco; Världskulturarvslistan; Icomos.;

  Sammanfattning : This text is written with the purpose to both enlighten, as well as to discuss the subject of nationalism within the field of archaeology. What role has archaeology played when it comes to the creation of the modern state? This subject will be discussed by comparing a number of world heritage sites from different parts of the world. LÄS MER

 3. 3. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 4. 4. Alternativ för Sverige (AfS) : En idéanalys om likheterna mellan fascismen och AfS sakpolitik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rejab Karemi; [2019]
  Nyckelord :AfS; Alternativ för Sverige; fascism; Sverigedemokraterna; nationalism;

  Sammanfattning : Right-wing nationalist parties are growing throughout the world. The French Front National, Hungarian Jobbik, Austrian FPÖ, Danish Folkeparti (People Party), Swedish Sverigedemokraterna (Sweden Democrats), and other nationalist parties set their stake in the ground and claim a new political agenda that is either populist or extreme and Fascist. LÄS MER

 5. 5. “Like in Europe”: Promotional Discourses of the Stipend Reduction and Justification of the Neoliberal Transformations in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Daria Popova; [2019]
  Nyckelord :Neoliberalism; post-Soviet Ukraine; post-Maidan politics; nationalism; neoliberal state.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research explores the promotional discourses the neoliberal experts and politicians use to legitimise the stipend shortages to the students, whose interests this policy contradicts. The thesis argues that the proponents of the reform established the dialogue with the opposition in order to avoid the large-scale protests against the policy. LÄS MER