Sökning: "nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 860 uppsatser innehållade ordet nationalism.

 1. 1. Populärt med populism? En kvantitativ och kvalitativ analys om alternativmediers populistiska uttryck i rapporteringen om terrordådet mot svenskar i Bryssel 2023

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Berglund; Hillevi Olsson; Lovisa Proos; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the populism aspect within alternative right-wing and left-wing media. It is carried out by conducting a quantitative study combined with a qualitative study for closer analysis. LÄS MER

 2. 2. EN ANNAN RETORIK? Nationalistiska partiers användning av nationalistisk miljö- och klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvin Sätterström; [2024-02-15]
  Nyckelord :Nationalism; suveränitet; identitet; klimatförändringar; självförsörjning; autonomi; internationalism;

  Sammanfattning : Climate change is a phenomenon that know no boundaries. While focus on environment and climate change has become highly prioritized, nationalism has spread across Europe. Nationalism is by many considered to refuse action to combat climate change although some argue that nationalism could combat global climate change. LÄS MER

 3. 3. Weaponizing Ambiguity : How do nationalist political attitudes in pre-election periods influence anti-immigrant voting  in the MENA region?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Cécile Landiech; [2024]
  Nyckelord :nationalism; anti-immigration; Middle East; North Africa; Kais Saied; Recep Tayyip Erdogan;

  Sammanfattning : This research paper explores the effect of nationalist attitudes on anti-immigrant voting, focusing on the securitisation of migrants and its influence on anti-immigrant sentiments as a causal mechanism. Previous research indicates a correlation between shock events such as a vast influx of migrants and the perception of competition as precursors to anti-immigrant voting. LÄS MER

 4. 4. Fences are like Ghosts are like Monuments : ephemeral social agreements under the neoliberal rule

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Herkules Jansson; [2024]
  Nyckelord :territoriality; nationalism; fencing; bordering; monumentality; nationalist symbolism; nation building myths; memory production; Berzelii park; Raoul Wallenberg; territorialitet; nationalism; staket; gränsdragning; monumentalitet; nationalistisk symbolism; nationsbyggande myter; minnesproduktion; Berzelii park; Raoul Wallenberg;

  Sammanfattning : This essay delves into the intricate dynamics of Berzelii Park, focusing on the interaction between the mesh fence constructed in 2016 and the Raoul Wallenberg monuments. It examines the fence as a nationalist monument, revealing its transformative impact on the communal space and highlighting its role in shaping memories, identity, and ideological conflicts within the urban landscape. LÄS MER

 5. 5. Sekulärt land med sekulär undervisning : Kristna traditioner i sekulär skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Nikolaj Nielsen; Leunita Gashi; [2024]
  Nyckelord :Högtider; Icke-konfessionell; Kristen tradition; Religion; Religious education; Sekularism;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt problematiseras förståelsen för icke-konfessionell undervisning, så som den definieras och ser ut i den svenska skolan. I syftet att främja en likvärdig skola ska arbetet besvara följande frågeställningar: “Hur uttrycks idén om det sekulära Sverige i läroplanerna Lpo94, Lgr11, Lgr22?” och “Hur stämmer idén om det sekulära Sverige överens med skolverksamheten?”. LÄS MER