Sökning: "nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet nationalism.

 1. 1. The role of EITB as a driver of Basque culture among Basque millennials

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Natalia Hernández Gómez; [2020]
  Nyckelord :Media; Development; Language; Culture; Basque Country;

  Sammanfattning : This study analyses the involvement of young Basque millennials with EITB, the Basque public media. Specifically, it focuses on knowing what these young people think of these media and revealing what their experience of engagement with television programming is. LÄS MER

 2. 2. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 3. 3. Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :homonationalism; nationalism; critical discourse analysis; LGBTQ; Swedish politics homonationalism; kritisk diskursanalys; HBTQ; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. LÄS MER

 4. 4. National identity in Sonia Nimr’s children’s book Wondrous Journeys in Strange Lands

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tarek Darwich; [2020]
  Nyckelord :Anderson; National identity; nationalism; Children’s Literature; Palestinian; imagined communities; Sonia Nimr; Wondrous Journey in strange lands; Arab; history; fiction.;

  Sammanfattning : In this thesis, depending on Benedict Anderson’s Studies of nationalism in his book The Imagined Communities, I will prove that in her historical fiction for children, Wondrous Journeys in Strange Lands, the Palestinian writer Sonia Nimr is reviving and reforming Arab national identity. Anderson identifies the nation as a group imagined by its members; the people who perceive and identify themselves as equal members in this group. LÄS MER

 5. 5. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tomas Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. LÄS MER