Sökning: "nationalsocialism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet nationalsocialism.

 1. 1. Nordic Fascism : Investigating the Political Project Behind Bollhusmötet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Erik Blohmé; [2021]
  Nyckelord :Bollhusmötet; Heimdal; Den Svenska Linjen; Arvid Fredborg; fascism; antisemitism; national socialism; Nazism; Bollhusmötet; Heimdal; Den Svenska Linjen; Arvid Fredborg; fascism; antisemitism; nationalsocialism; Nazism;

  Sammanfattning : This thesis investigates the political project behind the infamous tennis hall meeting, commonly referred to as Bollhusmötet, that took place in February of 1939 in Uppsala, Sweden. Gathering in the local tennis hall, the members of the Uppsala Student Union decided to send a resolution to the Swedish king protesting the reception of Jewish refugees into Sweden in the wake of the 1938 November Pogrom. LÄS MER

 2. 2. De kunde icke vika, blott falla kunde de : En struktureringsteoretisk analys om Svensk Lärartidnings rapportering om nazismens skolpolitik i Tyskland och Norge under åren 1940–1945

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Betty Liliansdotter; [2020]
  Nyckelord :struktureringsteori; Svensk Lärartidning; nazism; facktidning; skola; institution; skolpolitik; världskriget; nationalsocialism;

  Sammanfattning : Previous studies have reached interesting conclusions regarding Swedish school policy during World War II. This paper brings a new perspective to this complex and multifaceted subject – to study how the union paper Svensk Lärartidning (the Swedish Teachers’ paper) reported on the impact of National socialist practice in school as an institution, both in Germany and Norway during the years 1940–1945. LÄS MER

 3. 3. Nationalsocialismen i fem läroböcker i historia för gymnasiet : En pedagogisk textanalys av stoffurval, stil och förklaringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Love Bruun; [2018]
  Nyckelord :pedagogik; nationalsocialism; nazism; antisemitism; historieläroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar ämnet nationalsocialism i svenska läroböcker inom historieämnet för gymnasieskolan. Enligt min erfarenhet används läroböcker i stor utsträckning i historieundervisningen. Skolan har ett uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. Norrbottens Bruna Historia : -En fallstudie av nationalsocialismen i Boden och Luleå 1934 - 1946

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Staffan Sandling; [2017]
  Nyckelord :Nationalsocialism Norrbotten Boden Luleå;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur de nationalsocialistiska partierna följde de nationella partiernas riktlinjer på kommunalnivå i Boden och Luleå. Tidsmässigt ligger undersökningen tiden mellan 1934 - 1946. Det var då som de nationalsocialistiska partierna var som störst i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Clownbeklädda henfilurer och folkmordsförespråkare : En diskursanalytisk studie av antifeminism inom Nordiska motståndsrörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniéla Rajaniemi; [2017]
  Nyckelord :antifeminism; nationalsocialism; Nordiska Motståndsrörelsen; diskursanalys; diskurs; feminism; nazism;

  Sammanfattning : Inom den rasideologiska och nationalsocialistiska svenska Nordiska motståndsrörelsen förstås vi idag leva i en tid av destruktivitet, där det svenska samhället präglas av en förintande könskamp som hotar de vita folken. Hotet, som förkroppsligas och bedrivs av feministerna, lägger grunden till den antifeminism som genomsyrar rörelsen, och i denna studie analyseras hur antifeminismen tar sig uttryck inom Nordiska motståndsrörelsen. LÄS MER