Sökning: "nationalstaten"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet nationalstaten.

 1. 1. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 2. 2. Nationalstaten och språkets separation genom min konstnärliga praktik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Makda Embaie; [2020]
  Nyckelord :nation-state; language; nationalstaten; språk;

  Sammanfattning : Essän gör anspråk på att separera språk och idén om nationalstaten genom min konstnärliga praktik. Texten öppnar genom att betraktaren/läsaren befinner sig i en hiss på väg till en bostadslägenhet vars brevinkast det står Vad vore språk om det uppstod här? på. LÄS MER

 3. 3. Vilka är "vi"? : En studie av banal nationalism i svenska dagstidningar från 1805

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Bille Sirén; [2019]
  Nyckelord :Banal nationalism; Michael Billig; Sverige; Finland; finska kriget 1808-1809; dagstidningar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser den svenska nationalismens uttrycksformer, så som de framgår av Stockholmstidningarna Dagligt Allehanda, Inrikes Tidningar och Stockholms Posten i mars 1805. Nationalismen undersöks huvudsakligen utifrån Michael Billigs teorier om banal nationalism, vilket syftar till oreflekterade, vardagliga attityder som skiljer mellan ”oss” och ”dem” och formar en nationell gemenskap. LÄS MER

 4. 4. Bortom nationalstatens hegemoni Demokratisk konfederalism som alternativ diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Sjölin; [2019]
  Nyckelord :politisk gemenskap; nationalstaten; nationalism; demokratisk konfederalism; Rojava; Öcalan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the nation-state as a hegemonic discourse and the democratic confederalism in Rojava as an alternative discourse in relation to the nation-state discourse. The nation-state is a hegemonic discourse in the sense that we take it for granted as the natural base for political organization in a world order built on nation-states. LÄS MER

 5. 5. Democratic global environmental governance: An oxymoron or a matter of ideals? : A study of the United Nation’s 2030 Agenda for Sustainable Development

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Ema Lindén Glad; Joakim Nersing; [2019]
  Nyckelord :The 2030 Agenda for Sustainable Development; United Nations; sustainable development; transnational democracy; global environmental governance; typological content analysis; cosmopolitan democracy; deliberative democracy; stakeholder democracy;

  Sammanfattning : Today, one of the most compelling issues facing students of environmental politics is global environmental governance’s democratic legitimacy. Critics of multilateral and transnational sustainable development negotiations and implementations perceive these as democratically deficient, due to non-state actors deciding over nation-state politics. LÄS MER