Sökning: "nationell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden nationell identitet.

 1. 1. ETT EUROPA FÖR ALLA? - En intervjustudie kring rumänska studenters nationella och europeiska identitetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Dumitrescu; [2020-09-07]
  Nyckelord :nationell identitet; europeisk identitet; Europa; nationalism; språk; etnicitet; religion; national identity; European identity; Europe; nationalism; language; ethnicity; religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse och identitet genom läsning : En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; identitet; läsförståelse; boksamtal;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. LÄS MER

 3. 3. Syner på mångkulturellt medborgarskap: Idéanalytisk studie av kommunala integrationsplaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Catharina Buhrgard; [2020]
  Nyckelord :idéanalys; integration; mångkulturalism; medborgarskap; nationell identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies ten different municipal plans for social integration through an idea analysis. The purpose is to expose and describe the approaches that emerge in the empirical material and are considered important for social integration in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Same eller svensk? : En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Örsäter; [2020]
  Nyckelord :Samer; Läroplansteori; Läroplan; Kursplan; Samhällskunskap; Medborgarskap; Nationell identitet; Mänskliga rättigheter; Etnicitet;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. LÄS MER

 5. 5. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2020]
  Nyckelord :governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. LÄS MER