Sökning: "nationell kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden nationell kultur.

 1. 1. Kvinnlig styrelserepresentation : - En komparativ studie mellan Japan och Sverige inom två branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brobert; David Jansson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; Japan; fordonstillverkningsindustri; vårdindustri; styrelserepresentation; könsfördelning; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Denna studie tar grund i Hofstedes forskning kring nationell kultur och kulturdimensionen Maskulinitet - Femininitet med syftet att undersöka huruvida existerande forskning om nationell kultur och organisationskultur kan förklara skillnader i kvinnors deltagande i styrelser. Operationalisering genus till kön har skett genom att likställa femininitet med jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. BIBLIOTEKEN OCH DET SAMISKA UPPDRAGET : En diskursiv analys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christina Degerström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bibliotekens uppdrag kring minoriteten och urfolket samer studeras genom intervjuer med fem aktörer inblandade i tre biblioteksdrivna satsningar i Västerbotten 2019. Undersökningen tar även i beaktning förslag till nationell biblioteksstrategi. Demokratins skattkammare(Kungliga Biblioteket 2019). LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen som lag - business as usual?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yusra Imsheiel; Talina Marcusson-Journiette; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Implementering; idemodellen; översättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilken förändring det innebär att barnkonventionen gått från ratificerad till lag för socialtjänsten ur ett organisatoriskt perspektiv. Denna förändring studeras utifrån från två riktningar, dels ur ett top- down perspektiv där barnkonventionen som idé färdas från nationell nivå ner till socialtjänsten samt ur ett bottom- up perspektiv då socialtjänsten genom översättning tolkar idén. LÄS MER

 4. 4. Svensk och finsk strategisk kultur efter slutet av kalla kriget

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Lassenius; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; normer; säkerhetspolitik; försvarspolitik; militärt våld; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Denna forskning i svensk och finsk strategisk kultur svarar på forskningsproblemet: hurdan strategisk kultur har Sverige och Finland påvisat efter slutet av kalla kriget och på vilket sätt skiljer dessa sig åt. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av svensk och finsk strategisk kultur, belysa vilka skillnader det finns mellan dessa samt vad skillnaderna beror på. LÄS MER

 5. 5. Från defensivt neutralitetsförsvar till offensivt solidaritetsförsvar : den svenska strategiska kulturens påverkan på militär doktrin

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joachim Hellquist; [2020]
  Nyckelord :Sverige; strategi; strategisk kultur; militärstrategisk doktrin;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har Sverige förändrat sitt strategiska agerande till att i högre grad omfatta säkerhetspolitiska och militära samarbeten. Dessutom har Försvarsmakten bytt militärstrategiskt fokus från en utpräglat defensiv tyngdpunkt till att eftersträva ett mer offensivt agerande i samarbete med andra nationers militära styrkor. LÄS MER