Sökning: "nationella prov sfi D-kurs -22"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nationella prov sfi D-kurs -22.

 1. 1. Förstår du vad du hör? : Om hörförståelse på SFI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Catarina Barrameda; [2015]
  Nyckelord :språkinlärning; hörövning; lågutbildade; ideologikritisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är erfarenheter av att lågutbildade studerande på Sfi, Svenska för invandrare, har svårt att klara hörförståelsetest trots lång tid i Sverige medan högutbildade som har studerat svenska kort tid uppnår bättre resultat. På två läromedel och två nationella prov i hörförståelse för Sfi gjordes en komparativ analys gentemot kursmålen för D-kurs på Sfi. LÄS MER

 2. 2. SFI-Lärares bedömning av deltagare i C-kurs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hildeberg; [2007]
  Nyckelord :SFI; bedömning; C-kurs;

  Sammanfattning : av C-kursen, vad de bedömer och vilka bedömningsmetoder de använder sig av. Bedömningen jämförs med kursplanens mål och betygskriterier. Dessutom reflekterar jag över vilka skillnader i bedömning som finns mellan olika lärare. LÄS MER