Sökning: "nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden nationella prov.

 1. 1. Bildläraren som "hjälpgumma" : En forskningsöversikt om lärande i ämnesintegrerad undervisning med bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att se vilken funktion bildämnet fyller i ämnesöverskridande undervisning i grundskolan. Detta gör vi genom att granska tidigare forskning kring ämnesöverskridande undervisning kopplade till ämnet bild. LÄS MER

 2. 2. Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? : Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Ågren; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genreord; nationella prov; skrivbedömning; textkvalitet; texttypologi; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Många vetenskapliga studier har visat att lärare påverkas av nationella prov. Uppgifterna som förekommer på proven, samt de medföljande bedömningsanvisningarna, har betydelse för hur lärare ser på vad som bör prioriteras i undervisningen och hur elevers resultat ska bedömas. LÄS MER

 3. 3. Elevers skrivfärdigheter i svenska som andraspråk före och efter reformen 2011 : En kvantitativ undersökning av textkvalitet i elevtexter från nationella prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ellen Persson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; textmått; elevtexter; kursplaner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker elevtexter från nationella provet i svenska som andraspråk före och efter skolreformen 2011. Syftet med studien är att kvantitativt undersöka fyra textmått som i tidigare forskning har tytt på textkvalitet i elevtexter, då textmåtten har korrelerat med högre betyg. LÄS MER

 4. 4. Användbarhetskrav för verktyg för att skapa digitala uppgifter och prov : En fallstudie på en svensk gymnasieskola av pedagogers upplevda användbarhet genom användarbarhetstester

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Silander; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Användbarhetsdimensionerna; Lärplattform; Digitala verktyg; Arbetsuppgifter; SUS-frågeformulär.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användbarheten av tre digitala verktyg som pedagoger använder för att skapa digitala uppgifter och prov. Skolverkets digitaliseringsstrategi har som delmål att alla nationella prov ska skrivas digitalt år 2022. LÄS MER

 5. 5. Får Gud godkänt i biologi? : En jämförelse av resultat på nationella prov i biologi mellan skolor med kopplingar till religiösa organisationer och övriga skolor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB); Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Palmqvist; Desirée Sjöström; [2021]
  Nyckelord :waldorfskolor; antroposofi; skolor med religiös anknytning; konfessionella friskolor; nationella prov; kunskapssyn; biologi;

  Sammanfattning : Föräldrar har enligt europakonventionen rätt att välja en utbildning åt sina barn som är i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse, vilket är grunden för waldorfskolor och konfessionella friskolor i Sverige. Trots att undervisningen i sådana skolor enligt skollagen ska vara ickekonfessionell har dessa skolor ibland anklagats för att bedriva religiös indoktrinering. LÄS MER