Sökning: "natten"

Visar resultat 11 - 15 av 247 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 11. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2020]
  Nyckelord :ljusförorening; artificiellt ljus; sky glow; hållbar belysning; mörker; urban planering; belysnings strategier; ekosystemtjänster; biologiska system;

  Sammanfattning : Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret. Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. LÄS MER

 2. 12. Varför sover jag så dåligt? : - En litteraturöversikt om sömnproblem hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Karlsson; Ellinor Olsson; [2020]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; patient; sleep problem; Hjärt-och kärlsjukdom; omvårdnad; patient; sömnproblematik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar står för en tredjedel av alla dödsfall. Sömn är ett av de mest basala behoven en människa har. Det bekräftas att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som lider av ortopné eller bröstsmärtor tenderar att drabbas av sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 13. Föräldrars upplevelser av att leva med en ungdom med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Johansson; Caroline Santos; [2020]
  Nyckelord :Adolescence; diabetes type 1; experience; parent s perspective; qualitative; Diabetes typ 1; erfarenhet; föräldraperspektiv; kvalitativ; ungdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk, autoimmun sjukdom där kroppen har en otillräcklig mängd insulin som med tiden upphör helt. Med goda egenvårdskunskaper samt stöttning från föräldrar och sjuksköterska kan ungdomen leva ett gott liv med diabetes. Syfte: Belysa föräldrars upplevelser av att leva med en ungdom med diabetes typ 1. LÄS MER

 4. 14. PATIENTENS ÅTERHÄMTNING : Vårdmiljöns betydelse ur ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Olofsson; Ragid Mazen Yosef; [2020]
  Nyckelord :care environment; caring relationships; literature review; patient; recovery; litteraturöversikt; patient; vårdmiljö; vårdrelation; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljöns fysiska omgivningar med sin arkitektur, natur, ljud och belysning inverkar välbefinnandet subjektivt. Vårdmiljön har även betydelse i medvärlden, där relationer och mötet har sitt samspel mellan sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga. LÄS MER

 5. 15. Optimizing night cooling for two systems in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :David Wetterdal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings in the commercial sector in Sweden accounts for around 12 % of the final energy consumption of the whole country. Utilizing energy efficient methods for heating, cooling and ventilation without compromising the indoor environment is therefore important. LÄS MER