Sökning: "natten"

Visar resultat 16 - 20 av 235 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 16. Flickan i barnboken : En analys av tre utvalda barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lina Fryk; [2019]
  Nyckelord :Gender; norms; character; children’s books; Genus; normer; karaktär; barnböcker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. LÄS MER

 2. 17. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Nyckelord :Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Sammanfattning : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. LÄS MER

 3. 18. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER

 4. 19. Hur affekterar fysiskt aktivtetsmönster och sömn mående dagen efter? : En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Siggesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and issues The question in this study is: How does physical activity patterns and sleep affect mood on the next day? More exactly; examine how time in sedentary (SED), in light-intensity physical activity (LIPA) and in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) on the day before, total sleep time (TST) and number of awakening (WASO) during the night before, affect positive and negative feelings and emotional experiences from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Material and method A total of 13 subjects (7 women, 6 men, mean age 53 years) were included. LÄS MER

 5. 20. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Bunu; [2019]
  Nyckelord :sorting; particle size; 2-screen PSPS; roughage;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate how red and blue LED light during the daytime affects dry matter intake, feed selection, and milk yield in dairy cows. Ten multipa-rous pregnant Swedish Red cows in post-peak lactation were used. Cows were housed in a tie stall barn. LÄS MER