Sökning: "natten"

Visar resultat 21 - 25 av 247 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 21. Adaptive content-based sound compression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Markus Gerard; Marcus Tedenvall; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Three different classification solutions for distinguishing events from non-events in surveillance audio are described and evaluated. The three compared methods are energy functions, Gaussian mixture modelling algorithms (GMM) and existing voice activity detectors (VAD). LÄS MER

 2. 22. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER

 3. 23. Flickan i barnboken : En analys av tre utvalda barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lina Fryk; [2019]
  Nyckelord :Gender; norms; character; children’s books; Genus; normer; karaktär; barnböcker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. LÄS MER

 4. 24. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Nyckelord :Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Sammanfattning : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. LÄS MER

 5. 25. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER