Sökning: "natten"

Visar resultat 6 - 10 av 245 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 6. IRF UTSTÄLLNINGSHALL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :David Shanks; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; Space; Exhibition; brick; light;

  Sammanfattning : IRF Utställningshall är en utökning av det befintliga IRF Kiruna. IRF - Institutet för rymdfysik - är en anläggning med både forskning och utbildning relaterat till rymden i allmänhet. LÄS MER

 2. 7. Automatiserad laddning avlitiumjonbatterier i mobiltelefoner : En tillämpad studie av hållbarhet ochlivslängdsförlängning för mobiltelefonbatterier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ludvig Lindblad; Fredrik Berntsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kapaciteten i litiumjonbatterier minskar över tid och användning. Faktorer såsom temperatur,laddningsnivå och djupet av laddningscykeln bidrar till en snabbare degradering. I vissa fall är detomöjligt att kontrollera dessa faktorer, till exempel om användaren lämnar sin telefon på laddningöver natten. LÄS MER

 3. 8. Könsstyrda maktstruktrukturer berättade genom litteraturen : En litterär genusanalys i spåren av #Metoo genom två texter av Margareta Strömstedt och en undersökning av Matilda Gustavsson

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marlena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Margareta Strömstedt; Matilda Gustavsson; Maktstrukturer; #Metoo; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to analyze and find explanations in literature for the gender-controlled dynamics contained in the selected quotations, using the theoretical starting points of the essay and under the theme power structures between men and women. The analysis draws of theories of gender, feminism, power and underlying linguistic factors that make, and in what way, the message reach the reader. LÄS MER

 4. 9. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2020]
  Nyckelord :ljusförorening; artificiellt ljus; sky glow; hållbar belysning; mörker; urban planering; belysnings strategier; ekosystemtjänster; biologiska system;

  Sammanfattning : Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret. Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. LÄS MER

 5. 10. Varför sover jag så dåligt? : - En litteraturöversikt om sömnproblem hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Karlsson; Ellinor Olsson; [2020]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; patient; sleep problem; Hjärt-och kärlsjukdom; omvårdnad; patient; sömnproblematik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar står för en tredjedel av alla dödsfall. Sömn är ett av de mest basala behoven en människa har. Det bekräftas att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som lider av ortopné eller bröstsmärtor tenderar att drabbas av sömnsvårigheter. LÄS MER