Sökning: "nattliv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet nattliv.

 1. 1. Det Unheimliche och hemmet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Niels Pettersson Sandmark; [2018]
  Nyckelord :Das Unheimliche; Sigmund Freud; Kuslig; Uncanny; Home; Heim; Hem; Horror; Skräck; Architecture; Arkitektur; Dwelling; Bostad; Virtual Reality; Horror Movie; Skräckfilm; Psychoanalysis; Psykoanalys; Doppelganger; Dubelgångare; Déjà vu; Labyrint; Labyrinth; Photography; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under mina sista år som student på arkitektskolan i Lund har jag flera gånger stött på något som jag uppfattar som en diskrepans mellan människors upplevda trygghet av och den statistiskt kartlagda säkerheten för ett givet rum eller plats. Det är för mig intressant hur ett ställe som Stureplan i Stockholm, berömt för dess nattliv men också ökänt för dess höga nivåer av kriminalitet, kan uppfattas som betydligt mer behagligt att vistas i än den ”harmlösa” närliggande kyrkogården. LÄS MER

 2. 2. Hur platsmarknadsföring behåller Generation Y : En fallstudie vid Luleå Kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Fransson; Petter Andersson; [2018]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Stadsmarknadsföring; Generation Y; Customer Relationship Management CRM ; Citizen Satisfaction Index CSI ; Platsidentitet;

  Sammanfattning : Kommuner använder platsmarknadsföring för att attrahera och behålla medborgare vilket under senare år blivit mer aktuellt då konkurrensen mellan platser har ökat. Tidigare har städers platsmarknadsföring varit riktad mot att utveckla turism, men idag används strategin framförallt för att framhäva staden som en attraktiv plats för företag, och medborgare att leva i. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Skröder; [2017]
  Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER

 4. 4. Nattens möjligheter och begränsningar : Politik och reglering av nattliv i samspel med nattlivets lokaliseringsval

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Olof Johansson; [2016]
  Nyckelord :: Stockholm; Nattliv; Lokaliseringsteori; Nattlivspolitik; Reglering av serveringstillstånd.;

  Sammanfattning : Studien är en fallstudie över nattlivets utveckling under den senaste tioårsperioden i Stockholm stad. Syftet är att utforska hur politiken, de reglerande myndigheterna, och branschen förhåller sig till det geografiska rummet och dess förutsättningar, samt vad deras förhållningssätt, gett för återverkningar i lokaliseringen av nattlivet. LÄS MER

 5. 5. Hårda dörrar : Om dörrvakters selektering av gäster på krogen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stefan Cepeda Gajardo; Olof Fransson; [2014]
  Nyckelord :Selection; Access principles; Doormen; Organization; Social capital; Selektering; tillträdesprinciper; dörrvakt; organisation; socialt kapital; krogen; nattliv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine in depth and analyze how and on what basis selection of guests managed by doormen primarily in an exclusive bistro in Stockholm. Qualitative methods in the form of personal interviews with door staff and participant observations were made. LÄS MER