Sökning: "nattsömn"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet nattsömn.

 1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan fysisk aktivitet och sömn hos hundägare samt nattvila hos hund : effekter av ett gemensamt träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences; SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Moa Blomstedt; Emma Flyman; [2023]
  Nyckelord :aktivitetsmätare; fysisk aktivitet; hund; hundägare; samsovning; sömn; träningsprogram; vila;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för att hund och hundägare ska må bra. Flera studier gjorda på människa och hund visar att en god fysisk aktivitet ger flera hälsofördelar. Inom humanstudier påvisas även att fysisk aktivitet ger en bättre sömn som även är en viktig del för måendet. LÄS MER

 3. 3. Natt-till-natt-variation av andningshändelser vid nattlig andningsregistrering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tala Bitar; [2023]
  Nyckelord :Sleep apnea; apnea-hypopnea index; night-to-night variation; polygraphy; Sömnapné; apné-hypopné index; natt-till-natt variation; polygrafi;

  Sammanfattning : Sömnapné karaktäriseras av korta andningsuppehåll som inträffar under sömnen och resulterar i en störd nattsömn. Svårighetsgraden av sömnapné kan anges med hjälp av ett index som kallas för apné-hypopné index (AHI), där summan av alla andningsuppehåll divideras med den totala sömntiden. LÄS MER

 4. 4. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av att sova på sjukhus : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sanna Bark; Emmy Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep; Sleep quality; Inpatient; Child; Adolescent; Sömn; Sömnkvalitet; Slutenvård; Barn; Ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn på sjukhus får inte tillräckligt med ostörd nattsömn. Sömntiden är kortare, sömnkvaliteten sämre och barn har fler uppvaknanden under natten på sjukhus jämfört med hemma. LÄS MER