Sökning: "nattsömn"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet nattsömn.

 1. 1. Patienters upplevelser av sin nattsömn på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Tiquet; Veronica Vallenbert; [2020-11-19]
  Nyckelord :patient; upplevelse; nattsömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic human need and essential for recovery for the critically illpatient. Patients cared for in the ICU often suffer from lack of sleep or abnormal sleep.Disturbed sleep can get several negative effects short term and long term. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av nattsömn hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Tove Söderlund; [2020-08-10]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Intervjustudie; Specialistsjuksköterska; Sömn; Typ 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det 0,3 % av alla barn som har diabetes. För att ett barn med typ 1 diabetes ska kunna utvecklas och må bra krävs en god egenvård och det är i första hand föräldrarna som sköter den. Föräldrarna måste dygnet runt ha kontroll på barnets blodsockervärden och blir ofta avbrutna i sin sömn på grund av det. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Laitinen; Nilsson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Chronic leg ulcers; district nurses experience; patient s quality of life; qualitative design; Distriktssköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; patientens livskvalité; svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för att främja nattsömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Beukelmann; Clara Ljung; [2020]
  Nyckelord :Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; Patienter; Sjukhus; Sömn; Sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett basalt behov och krävs för människors överlevnad och välmående. Patienter som vårdas på sjukhus upplever ofta att deras sömn och sömnkvalitet blir negativt påverkad. Detta på grund av befinnandet av en ny miljö och att miljöfaktorer som ljus och ljud inte är optimalt utformade för att främja sömn. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patienters nattsömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Rebecka Mårtensson; Niclas Wallin; [2020]
  Nyckelord :Hospital stay; literature overview; nursing care; patients; sleep quality; Sjukhusvistelse; litteraturöversikt; omvårdnad; patienter; sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Background: Sleep is one of mankind's basic needs and important for the experience of health, as well as essential for the patient's ability to recover. Lack of sleep has a negative effect on the ability to recover from the consequences of illness. Patients states that they have a negative quality of sleep during hospital stay. LÄS MER