Sökning: "natur kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden natur kultur.

 1. 1. Människan vattnar Arrakis : En ekokritisk läsning av Dune: Messiah

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Njurin; [2023]
  Nyckelord :anthropocentrism; biocentrism; terraforming; ecocriticism; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; Consciousness; nature; thing-power; deterritorialization; antropocentrism; biocentrism; terraformning; ekokritik; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; medvetenhet; natur; thing-power; deterritorialisering;

  Sammanfattning : I Dune: Messiah (1969) sker en förändring av klimatet, en terraformning som människan initierar. Vatten introduceras i rikliga mängder på planeten Arrakis och detta påverkar planetens ekologi såväl som människans kultur. LÄS MER

 2. 2. Naturentusiasters tankar och upplevelser kring naturens påverkan på välbefinnandet : Ett bidrag att använda i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jens Jörgensen Moberg; Cecilia Hammarström; [2023]
  Nyckelord :Naturupplevelse; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka naturentusiasters syn på naturens hälsofrämjande effekter på människans välbefinnande.  Forskningsfrågor: 1. Vilken roll har människans relation till natur för upplevt välbefinnande? 2. LÄS MER

 3. 3. Hur lidande och coping kommer till uttryck i människors livsberättelser : En innehållsanalys av narrativer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Samantha Martínez; Hanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Coping; Nurse; Human’s; Suffering; Coping; Lidande; Människa; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lidande drabbar alla människor, är en naturlig del av livet och påverkar både hälsa och välbefinnande. Hur lidande hanteras benämns som coping och genom copingstrategier kan lidande lindras. LÄS MER

 4. 4. Parkkaraktärer : en undersökning av Slottsparken, Malmö, i vintertid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Johansson; Lisa Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :parkkaraktärer; miljöpsykologi; vintertid; hälsa; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Idag spenderar vi människor alltmer tid inomhus vilket tenderar att ha negativa effekter på vår hälsa. Det är konstaterat att utomhusvistelse i all form är bra för oss människor och eftersom det naturliga dagsljuset är begränsat under vintern blir det extra viktigt att vistas ute under denna tid. LÄS MER

 5. 5. Natur och levande varelser : Människa, ekopoesi och djur i Tua Forsströms och Edith Södergrans poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tilda Aurora Wahlström; [2023]
  Nyckelord :Lyrik; ekokritik; Edith Södergran; Tua Forsström; ekopoesi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER