Sökning: "natur och djur"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden natur och djur.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Hållbar LIS planering? : en fallstudie om olika föreställningar hur LIS skapar hållbar landsbygdsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Maleus Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen fokuserar alltmer på hållbarhet och försöker skapa en hållbar utveckling i samhället. Planeringen har länge centraliserats kring hur främst städerna ska utvecklas hållbart vilket har medfört att en planering för landsbygdsutveckling har förbisetts. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i pedagogiska material för förskolan : En kvalitativ textanalys av pedagogiska material för förskolan utifrån hållbar utveckling och de tre dimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Parkkonen; [2021]
  Nyckelord :preschool; sustainable development; sustainability work; teaching; three dimensions; förskolan; hållbarhetsarbete; hållbar utveckling; tre dimensioner; undervisning;

  Sammanfattning : This essay is about the three dimensions of sustainable development and how to work with sustainable development in preschool. The purpose of the study has been to clarify how the three dimensions of ecological, social and economic sustainability are presented in pedagogical materials on sustainable development, and how the materials can be useful for the sustainability work in preschool. LÄS MER

 4. 4. Coastal Response to Sea Level Rise in Ystad Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Elin Olsson; Sara Engström; [2021]
  Nyckelord :coastal erosion; Bruun Rule; sea level rise; coastal management; beach morphology; coastal processes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The globally accelerating sea-level rise poses a problem in coastal areas through, e.g., the erosion of sandy beaches. Due to this, buildings, infrastructure, and other values can be lost, making the future shoreline position important to project in coastal management. LÄS MER

 5. 5. Röda Korsets lokalföreningar och Scope 3 : Underlag för klimatbokslut

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eva Carlzon; Signe Rosenblad; [2021]
  Nyckelord :Red Cross Sweden; local associations; greenhouse gas accounting; Greenhouse Gas Protocol Scope 3; greenhouse gas emissions; Röda Korset Sverige; lokalförening; klimatbokslut; Greenhouse Gas Protocol Scope 3; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : På grund av antropogena utsläpp av växthusgaser sker stora förändringar i klimatet. Dessa kan leda till förödande konsekvenser för både människor, djur och natur. LÄS MER