Sökning: "natur och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden natur och litteratur.

 1. 1. Skumtroll och vårskrik över mediegränser : En intermedial studie av Ronja Rövardotter om överskridanden mellan människa, språk och natur

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2023]
  Nyckelord :Ronja rövardotter; Ronja Rövardotter; Astrid Lindgren; intermedial; intermedialitet; intermediala studier; Lars Elleström; adaptionsstudier; medietransformation; transmedialitet; transmedial; transmediering; skumtroll; vårskrik;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates the transmediations of Astrid Lindgren's Ronja the Robber's Daughter into a feature film by Tage Danielsson and an anime by Goro Miyazaki. Drawing on intermedial theory and analytical method, the analysis explores how the creatures called “murktrolls” and Ronja’s “scream of spring” are portrayed across these media adaptations. LÄS MER

 2. 2. Skapande med lust på under : En analys av Selma Lagerlöfs Kevenhüller och Slåtterkarlarna på Ekolsund ur ett science fiction-perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Science Fiction; Future; Genre Analysis; Literature History; Selma Lagerlöf; Science fiction; Framtid; Genreanalys; Litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf är en författare som sällan förknippas med genren science fiction, men i denna uppsats analyseras två av hennes ovanligare berättelser med hjälp av science fiction-teori. Berättelserna är ”Kevenhüller”, ett kapitel ur Gösta Berlings saga från 1891, och ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”, en versifierad berättelse från samlingsvolymen Troll och människor I från 1915. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 4. 4. Sparvugglans (Glaucidium passerinum) invasioner vid Hammarö Fågelstation, Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Odénius Hedman; [2023]
  Nyckelord :invasion; irruptions; irruptive migration; ecology; behavior; bird migration; eurasian pygmy own; glaucidium passerinum; Invasion; migration; beteende; ekologi; fågelmigration; sparvuggla; glaucidium passerinum; migrationsmönster;

  Sammanfattning : Sparvugglan (Glaucidium passerinum) är en invasionsfågel som uppvisar årliga fluktuationer i sina invasioner vid Hammarö Fågelstation. Invasioner av denna art utlöses vanligtvis av brist på föda tidigt under hösten, vilket kan orsaka att hundratals fåglar migrerar på ett oförutsägbart sätt. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra arbetarförfattaren : En analys av köns- och nationalitetsperspektiv på arbetarförfattaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sandra Forsberg; Fia Nord; [2023]
  Nyckelord :arbetarförfattare; gymnasieskolan; intersektionalitet; kunskapssyn; kursböcker; maktstrukturer; normativitet; ojämlikhet; representation; stereotyper;

  Sammanfattning : Sedan arbetarlitteraturen uppmärksammades i Sverige har den haft en särställning i den svenska litteraturen. Arbetarlitteraturen är dock inte endast ett svenskt fenomen. Med tätare relationer mellan länder och en ökad globalisering ställs det allt högre krav på att skolan ska spegla denna process. LÄS MER