Sökning: "natur pedagogik förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden natur pedagogik förskola.

 1. 1. Gamla hundar kan lära barn att sitta : En kvantitativ och kvalitativ analys av hur levande djur i förskolans verksamhet motiveras och organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Andersson; Linda Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Enkät; Tematisk textanalys; Posthumanism; Djur.; Dyr; Barnehage;

  Sammanfattning : Djur som kunskapsområde har en plats i förskolan och uppmärksammas i förskolans läroplan; varje barn ska ges förutsättning att utveckla kunskaper om djur och natur. Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur förskolans pedagoger motiverar inkludering av levande djur i förskolans verksamhet och i den didaktiska planeringen. LÄS MER

 2. 2. Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Martinsson; Elin Korpås; [2021]
  Nyckelord :riskfylld lek; förskola; utegård; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik - det stora rummet, ett verktyg för lärande : En kvalitativ intervjustudie som berör förskollärares uppfattningar kring och syften för utomhuspedagogik och användningen av utomhusmiljön som pedagogiskt verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Antonsen; David Pearson; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; förskola; pedagogik; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; natur; miljö; utevistelse; grönområden; pedagogiskt; verktyg; syfte; förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : This study touches on the aspect of outdoor pedagogy regarding educators, particularly preschool teachers, views and thoughts about what outdoor pedagogy means and with what purpose they use the outdoors as an educational tool for teaching and creating educational activities. Thus the study describes and brings up preschool teachers and educators reasons and motivations for the choices they make in their profession in regards to outdoor pedagogy. LÄS MER

 4. 4. Olika utomhusmiljöer i förskolan : barns grovmotoriska aktiviteter och förskollärarnas beskrivningar av hur barns hälsa kan främjas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Alfredsson; Karin Granefelt; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; grovmotorik; förskolans gård; skog; natur; utomhusmiljöer; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Det finns enligt flera forskare fördelar med utomhuspedagogik då detta ger barn olika möjligheter till att uppleva och lära sig med hela kroppen för att genom det förebygga fysisk ohälsa, (Fjortoft 2001, Cooper 2015, Coe 2016, Harper 2017, Kaplan 2001). Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var förskolan är belägen. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mincala Boulos Abou Samra; Annelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskola; utevistelse;

  Sammanfattning : INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. LÄS MER