Sökning: "natural disturbances"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden natural disturbances.

 1. 1. Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Leonard Reneman; [2021-11-29]
  Nyckelord :stumps; dead wood; extraction; biodiversity; natural disturbances; mimicking; manipulation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Nötkreaturs betningsbeteende på bränt och på obränt naturbete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :My Strömgren; [2021]
  Nyckelord :betningsbeteende; brand; nötkreatur; naturbete; obränt bete; bränt bete;

  Sammanfattning : Habitats worldwide have undergone changes which have had effects on the living conditions for many species. Some landscapes have opened up due to agriculture, others have changed into fragmented monocultural habitats due to forestation. LÄS MER

 3. 3. Mapping Sweden’s regional food strategies : An analysis of resilience and food security

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Stenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global changes such as climate change and population growth, and unexpected shocks and stresses such as natural disasters, and economic and political crises, are factors leading to an increased pressure on the food system. In order to approach these issues, the concept of resilience may be used, looking at how well the system is able to withstand and adapt to changes over time and provide food security during such crises. LÄS MER

 4. 4. Impact of experimental soil moisture manipulation on tropical tree seedling demographic fates and functional traits

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Roel Lammerant; [2021]
  Nyckelord :Tropical forest; Drought; Seedlings; Experimental;

  Sammanfattning : In tropical regions, climate change is predicted to lead to increased drought frequency and intensity. The extent to which this will shift the functional diversity of tropical tree communities is unknown due to a limited understanding about the response of seedlings to variable soil moisture. LÄS MER

 5. 5. Mönster av artrikedom av kärlväxter längs en oreglerad och en reglerad älv i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strandzoner är heterogena miljöer formade av regelbundna störningar och präglade av hög artrikedom och många viktiga ekosystemfunktioner. Flertalet studier lyfter fram växters förmåga att sprida sina frön med vatten som en viktig faktor bakom sammansättningen av växtsamhällen längs med vattendragens strandbankar. LÄS MER