Sökning: "natural resource use"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden natural resource use.

 1. 1. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Short Text Classification strategies using Out of-domain Vocabularies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Roa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Short text classification has become an important task for the Natural Language Processing (NLP) community due to the rapidly growing amount of tweets, search queries, short reviews and descriptions in different contexts such as e-commerce, social media and internal Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The brevity and sparsity of such text data represent challenges to build accurate classification models. LÄS MER

 3. 3. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Bladh; [2018]
  Nyckelord :övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Sammanfattning : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. LÄS MER

 4. 4. Miljömässiga hållbarhetsaspekter och dess påverkan på produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Niklas Vinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jordens naturtillgångar förbrukas i en allt snabbare takt och modebranschen är sett till flera kategorier en av de mest resurskrävande och förorenande. Samtidigt är det också en bransch som tar stor plats i media och som konsumeras av alla. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER