Sökning: "natural weaning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden natural weaning.

 1. 1. Kalvhälsa i stora besättningar : rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johanna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Kalvhälsa; stora besättningar; kalvamma; gruppstorlek; pulvermjölk; helmjölk;

  Sammanfattning : Inom mjölkproduktionen är det kalven som är framtiden, det är därför viktigt att den hålls frisk under sin uppfödningsperiod. Det finns många faktorer som påverkar om en besättning har en god kalvhälsa. LÄS MER

 2. 2. Påverkar avvänjning prestationen och hållbarheten hos SWB hopphästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carolina Johansson; [2018]
  Nyckelord :prestation; hållbarhet; välfärd; hopphäst; avvänjningstid; avvänjningsmetod;

  Sammanfattning : During the lifetime of a horse, weaning is described as one of the most stressful events. Both foals and mares are strongly affected by time and method of weaning since it separates the physical, mental and nutritional bond between them either in a natural, gradual or in an abrupt way. LÄS MER

 3. 3. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :stereotypi; krubbitning; vävning; tungrullning; rörtuggning; svansjagning; slickdermatit; överdrivet slickande; ullsugning;

  Sammanfattning : En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. LÄS MER

 4. 4. Sociala beteenden hos grisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Andreas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Smågris; sugga; sociala beteenden; negativa sociala beteenden; genetik; fysisk miljö och social miljö;

  Sammanfattning : Dagens grisproduktionssystem förhindrar grisarna från att utföra vissa sociala bete-enden som vore naturligt i en feral miljö. Detta kan leda till att det bildas vissa nega-tiva sociala beteenden som försämrar deras välfärd och produktivitet. LÄS MER

 5. 5. The behaviour and movement of dairy calves in low light intensities

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Battersby; [2016]
  Nyckelord :light intensity; calves; behaviour; locomotion;

  Sammanfattning : According to the Swedish welfare act, cattle stables must have inlet of natural light and artificial light that do not disturb the animals’ natural behaviour and diurnal rhythm, dairy cows should also be provided with light at night. However, there are no specific recommendations on light programs for calves. LÄS MER