Sökning: "naturalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet naturalisering.

 1. 1. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Lundström; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; perenner; naturalistisk plantering; naturalisering; arts and crafts; new perennial movement;

  Sammanfattning : De naturalistiska perennplanteringar som förknippas med New Perennial-rörelsen uppstod under 1980-talet, men dess ursprung går att spåra tillbaka till Arts and Crafts-trädgårdarnas informella perennrabatter som populariserades under slutet av 1800-talet. Syftet med detta arbete var att undersöka skillnader och likheter mellan Arts and Crafts-rörelsens naturalistiska perennplanteringar och samtidens New Perennial-planteringar. LÄS MER

 2. 2. Slaget om pornografin - en analys av diskurser om pornografi i svenska dagstidningar mellan 2013-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nana Christensen; [2017]
  Nyckelord :Pornography; Sweden; Daily Newspaper; Critical Discourse Analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine discourse on pornography in Swedish news media. The methodological point of departure is Critical Discourse Analysis, as presented by Fairclough. The empirical material consists of 69 articles, editorials and chronicles publicized in Swedish news media between July 2013 and March 2017. LÄS MER

 3. 3. Worth its salt? : critical analysis of desalination for drinking water supply on Gotland (Sweden)

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Irina Sophia Speckhahn; [2017]
  Nyckelord :sustainability science; water scarcity; political ecology; technoocracy; sustainable development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Water is an essential resource for humans as well as the environment and water resources globally are under increasing pressure resulting in local conditions of water scarcity. The tension between increasing water demands and the natural limit to freshwater supply challenges authorities to find solutions that fulfil societal demands and economic purposes without compromising environmental integrity. LÄS MER

 4. 4. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Pellas; [2016]
  Nyckelord :förvildning; naturalisering; perenner; geofyter; naturlik plantering;

  Sammanfattning : Perennplanteringar är uppskattade inslag i stadsbilden, ofta består de av statiska planteringar i klassiska rabatter, något som vanligtvis kräver mycket skötsel för att bibehållas. I en tid då många kommuner brottas med minskade anslag till skötsel finns skäl till att söka andra vägar till blomsterprakt både i hänsyn av kostnadseffektivitet men även av miljömässiga skäl. LÄS MER

 5. 5. Naturalisering, medialisering & normativ hegemoni

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Jacobson; [2013-08-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER