Sökning: "naturbruksgymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet naturbruksgymnasium.

 1. 1. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Petra Ek; Amanda Skotte; [2021]
  Nyckelord :yrkesattraktivitet; arbetsmiljö; arbetstider; lönsamhet;

  Sammanfattning : Skogsbrukets utveckling har lett till att behovet av kvalificerade skogmaskinförare ständigt ökat. Yrket ställer tydliga krav på hög prestation vilket i sin tur kräver förare med mycket god körförmåga. I framtiden behövs skogsmaskinförare med rätt kompetens för arbetets diversitet. LÄS MER

 2. 2. Vreta Lantmannaskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Monie-Landerö; [2020]
  Nyckelord :skola; restaurering; kulturminne; byggnadsvård; ombyggnation; bevara; kulturhistoriskt värde; befintligt; tillägg; ingrepp; restoration; preservation;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har handlat om att med varsamhet göra ingrepp i befintlig byggd miljö. Att förhålla mig till det som är, till historien och till kontexten. Föremålet för mina ingrepp är Vreta Lantmannaskola och ramarna - att rita om densamma till bostäder. LÄS MER

 3. 3. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Bladh; [2018]
  Nyckelord :övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Sammanfattning : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Milan Lundin; [2018]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Sammanfattning : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). LÄS MER

 5. 5. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER