Sökning: "nature conservation"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade orden nature conservation.

 1. 1. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Nyckelord :älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. LÄS MER

 2. 2. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. Research on the viability of the use of rigid gels for the cleaning of water-gilded surfaces

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ana Vega Ramiro; [2021-10-01]
  Nyckelord :Water-gilding; Gels; Agar-Agar; Borax; SEM;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021HECSecond Cycle2021/22.... LÄS MER

 4. 4. Managing Risk during Rapid Completion Projects A case study in remediation of a Svalbard settlement

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaisa Nordlund; Elliot Moran; [2021-06-30]
  Nyckelord :Project Management; Remediation; Risk Management; Environmental Conservation; Svalbard; Coal Mine.;

  Sammanfattning : Background and Problem statement: In the High Arctic on the Norwegian island of Svalbard, it was decided in 2016 to shut down the mining settlement called Svea, since coal prices had dropped, and it was no longer profitable to keep the settlement running. In order to discontinue operations there, the company that runs and owns the settlement, Store Norske Kullkompani Spitsbergen (SNSK), was required to comply with the Svalbard Environmental Protection Act (NO 79. LÄS MER

 5. 5. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER