Sökning: "nature of self"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden nature of self.

 1. 1. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER

 2. 2. Hållbar långtidslagring av egenproducerade el integrerat i effektmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Abdul Mujeeb Qaderi; Najib Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Vätgas; elektrolys; solceller; CO2;

  Sammanfattning : Carbon dioxide emissions causes catastrophic consequences and is a major cause of global warming. In connection with this, there is an increased demand for energy, which in turn contributes to increased emissions of greenhouse gases and other pollutants. LÄS MER

 3. 3. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Börjestrand; [2022]
  Nyckelord :begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Sammanfattning : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. LÄS MER

 4. 4. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Discussing International Climate Regulations in a Post-colonial World : A Content Analysis on EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Iman Miriam Djelloul; [2022]
  Nyckelord :Global Trade; Carbon Emissions Trading; Climate Regulations; Carbon-colonialism; Post-colonialism; WTO; EU; CBAM.;

  Sammanfattning : In a contemporary with intense concerns towards global warming, this thesis has investigated the matter of how trade regulation policies, responding to climate change, are rhetorically motivated and discussed within international forums. Particularly by looking at the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism and by critically dissecting how the EU has been navigating its conflicting position; on one hand, as the self-appointed leader of progressive climate actions, on the other hand, as the guardian of the common economic interests of the Union – and on a third stand, as a prominent member of the World Trade Organization, with binding obligations to not violate its rules. LÄS MER