Sökning: "naturens kretslopp för barn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden naturens kretslopp för barn.

 1. 1. Kan barn göra annat än att plocka skräp? : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att barn ska skapa sig en förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Dungert; Rani Nambiar; [2019]
  Nyckelord :natural cycle of nature; sustainable development; preschool teachers approach; teaching; variation theory; naturens kretslopp; hållbar utveckling; förskollärares förhållningssätt; undervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare gav svar på studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Historia om grönsakslandet eller Vems potatis är störst?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Irina Teider; Yuliya Tomilenko; [2008]
  Nyckelord :aktiva och nyfikna barn; natur; kolonilott; forskning; experiment; lärande;

  Sammanfattning : Vi fick bekanta oss med en miljö som ger barnen nya möjligheter att upptäcka, forska och experimentera. Vi kunde se att den delen av utemiljön som den lilla kolonilotten är bidrar till barnens utveckling och lärande. Dessutom utvecklas barnens ”förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö 98, s. 37). LÄS MER

 3. 3. Fysik i förskolan - finns det?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Edit Szilveszter; [2007]
  Nyckelord :fysik; förskola; lek; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar förskollärarnas inställning och uppfattning om fysik i förskolan. Undersökningen hjälper mig och andra intresserade att få en uppfattning om förskollärarnas inställning till fysik. Det är gjord i fyra förskolor i två olika kommuner. Enkäten besvarades av 22 förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet? : en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Ardeshir Kargaryani; [1998]
  Nyckelord :friskvård; hälsa; naturverksamhet; utelekar; uteverksamhet; förskola; miljövmedvetenhet; mulleverksamhet; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan Lpf 98 ska förskolorna planera naturverksamheter och miljöaktiviteter för barn. Man vill med detta uppnå att barn ska få en positiv syn på naturvårdsfrågor och lära sig naturens kretslopp. Barn ska lära sig aktsamhet och att ha ett bra förhållningssätt till naturen och miljön. LÄS MER