Sökning: "naturförskola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet naturförskola.

 1. 1. Naturen som undervisningsarena : En didaktisk studie om förskollärares erfarenheter och upplevelser inom utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Milehag; Märta Lindén; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; utomhusförskola; naturförskola; undervisning; förskola; skola; pedagogik; lärande utomhus; planerad aktivitet utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus. I studien intervjuas fyra förskollärare verksamma i uteförskolor och förskolor med uteprofilering. Vi vill lyfta deras erfarenheter och upplevelser om undervisning utomhus. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns inflytande i utomhusmiljön : -för de har väl ett inflytande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Frida Höglander; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker i vilken utsträckning barn på förskolor har möjlighet till inflytande i den utomhuspedagogiska verksamheten samt hur det inflytandet ser ut, det vill säga hur pedagogerna arbetar för att ge barnen inflytande.  Det undersöks genom att göra enskilda intervjuer med sex förskollärare, tre från en naturförskola och tre från en förskola utan speciell inriktning, men båda är kommunala. LÄS MER

 3. 3. Framtidens energieffektiva förskola : Gestaltning och formgivning av en naturförskola i passivhusteknik

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Lööv; [2013]
  Nyckelord :passive house; preschool; patio; environment; nature; freedom; energy efficient; safety; stimulation; freedom with responsibility; social-; economic- and organic sustainaibility; passivhus; förskola; energieffektivitet; miljö; natur; trygghet; stimulans; nyfikenhet; lärande under lek; frihet under ansvar; social-; ekonomisk- och ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Daggkåpan är en förskola som projekterats i passivhusteknik. Förskolan är en naturförskola, vilket främst innebär att i stort sett all verksamhet bedrivs utomhus. Byggnaden är i två plan vilket gör att tomtarean kan utnyttjas till mer utomhusvistelse. Förutsättningar för att bedriva verksamheten inomhus finns även. LÄS MER

 4. 4. Barns lek utomhus - med naturmaterial i fokus : - ett genusperspektiv på barns lek genom utevistelsen

  M1-uppsats, Högskolan KristianstadHögskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljöHögskolan Kristianstad

  Författare :Emma Johansson; Jasmina Softic; [2009]
  Nyckelord :Naturförskola; utelek; naturmaterial; genus; barn; lek; leksaker.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera hur barn i en naturförskola leker med naturmaterial. Vi frågar även vilka lekmöjligheter som naturen erbjuder och hur barnen använder naturens material. Dessa frågor studeras utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "För att kunna lära någonting måste man ha upplevt det..." : En fenomenografisk intervjustudie av några pedagogers tankar och uppfattningar kring utomhuspedagogik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Rogö; [2008]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Jag har valt att genom min studie synliggöra några pedagogers tankar kring utomhuspedagogik. Mina frågeställningar är:Vad står egentligen utomhuspedagogik för och vilken syn har lärarna som jobbar med naturförskola på begreppet? Hur ser leken ut i en utomhuspedagogisk verksamhet, kan personalen se några skillnader jämfört med leken inomhus? Hur ser pedagogerna på sin roll som ledare när verksamheten är placerad utomhus?   I bakgrunden tar jag upp relevant forskning och historik kring utomhuspedagogik, lekens betydelse och ledarskap. LÄS MER